"Noen roper til meg fra Se'ir: «Vekter, hvor langt på natt, vekter, hvor langt på natt?» Vekteren svarer: «Det kommer en morgen, men også en natt. Vil dere spørre, så spør! Kom tilbake en annen gang!»  Jes 21,11-12.

Lewi Pethrus ga i 1912 ut boken Jesus kommer. Han skriver i den: "Når alle roper og sier: Han kommer! da har du grunn til å tro at han fortsatt drøyer, men når alle tier om saken, og knapt noen tenker på det, da kan man være sikker på at han er nær. Kan vi si at vi er der nå? Det er som om ordene fra denne gamle boken er profetisk og framstår nå som en melding til vår tid. Må vi lytte til dette!

Vi trenger vekkelse i landet vårt. En vekkelse har vel aldri startet blant de vantro, men det begynte med en åndelig oppvåkning og en åndelig bevegelse blant Guds folk. Vekkelsen må begynne med de av Guds folk som ennå har "glør igjen" dvs har livet i Jesus Kristus. I boken Eternity vekkelse i Borås i 1930, kan man se hvordan det kan manifestere seg før vekkelsen bryter ut.

Vekkelse er et ord en forbinder med at mennesker kommer til tro på Jesus, samtidig som de troende kristne blir fornyet i sitt daglige liv med Herren. De blir alle tent i brann for Jesus og hans evangelium. Husker for noen år tilbake at det brøt ut en lokal vekkelse i ei bygd. Predikanten var en rolig kar, men han hadde glød og iver i sin forkynnelse. Han sa klart ifra ," at en spade er en spade ", dvs skal du bli frelst fra dine synder, så må du bli født på ny!
Mange ufrelste bønnebarn fikk slik syndenød, at de måtte oppsøke kristne mennesker før møtene begynte om kveldene, for de kunne ikke vente, de måtte bli frelst øyeblikkelig. Frelsesopplevelsen gjorde forandringer i dagliglivet for mange, både i være-og levemåte. Politiske oppfatninger ble gradvis forandret, de som hatet Israel ble nå plutselig glad i landet. Hvorfor? Jo, frelseskilden Jesus, var jøde, og han hatet ikke sitt eget folk, men ga sitt eget liv for dem og for oss hedninger. Han er Guds sønn og er feilfri uten synd.

Når noe galt er gjort i blant oss, finner vi alltid "syndebukken" som gjorde ugjerningen. Men bakgrunnen for ordet "syndebukken" finner vi beskrevet i både det gamle og nye testamentet i Bibelen. I 3.Mosebok kap 16 fortelles det om strenge regler for soningsoffer for israelittene. De skulle blant annet legge alle sine synder på hodet på en geitebukk som deretter skulle drives ut i ødemarka. Disse syndofferbukkene bar dermed med seg alle syndene bort fra folket slik at de ble skyldfri. I Det nye testamentet finner vi i brevet til hebreerne kapittel 10, at syndebukken er et bilde på Jesus, som i likhet med syndebukken tok på seg alle folks synder. Dette gjorde Jesus en gang for alltid idet han døde på Golgata kors for våre synder. Porten inn i Himmelen er åpen for alle dem som tar imot Jesu frelsesverk på Golgata, det være jøde eller oss "hedninger".

Vekkelse begynner alltid med bønn. Der bønnefolket er sterkt, der vil vekkelse bryte ut. Bønnefolket er våkne, de sover ikke. For den sovende ser ingenting, vi vet det. Mange har sine åndelige øyne lukket i dag, og årsaken er den åndelige søvnaktighet.  Når denne treghetens åndehær leirer over Guds menighet ─ så stilner også snakket om Jesus gjenkomst. Da sier en at "det neppe antas å forstås slik, men at det må forstås teoretisk, slik og slik... "

Alvoret i skriftstedet i Åpenbaringen 3,15-16 fikk en Herrens tjener åpenbart i et syn, og ordet sier:

"Jeg vet om dine gjerninger – du er verken kald eller varm. Om du bare var kald eller varm! Men du er lunken, ikke varm og ikke kald. Derfor skal jeg spytte deg ut av min munn." 

Tjeneren er en internasjonalt anerkjent pastor. Visjonen fikk han på slutten av 80-tallet og det påvirket hans liv så sterk, at det påvirket livet hans senere. Han så seg selv står foran en stor folkemengde av menn og bak ham var inngangsporten til himmelen. Han sier: "Jeg så ikke Jesus i synet, men jeg visste at han var bak meg. Jeg så ikke slutten på den enorme folkemengden, men jeg så på menneskene at de forventet å få komme inn i himmelen. Det går ikke an å beskrive hvordan alle disse menneskene reagerte da Jesus sa:

"Jeg har aldri kjent dere.  Bort fra meg,..."

Herrens tjener så fortvilelse og angst i ansiktene deres. De trodde at de var kristne, og at de ville komme inn i himmelen, men de hadde nok "en fot i himmelen og en på jorden." Måtte vi holde oss helt og fullt til Herren Jesus i våre liv.

"Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. " Åp 3,20