"For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som for lengst er oppskrevet til dom. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus." Judas brev vers 4.

En broder i Herren skrev følgende  kommentar til et innlegg:

"Har du sett den siste videoen til vatikanet? Der blandes buddhismen, romerkatolikkenes falske kristendom ( representert ved en dukke som skal ligne Jesus som baby ), islam og jødedommen sammen og alle 4 representanter uttaler ordet: Kjærlighet! Ikke ETT Ord nevnes om det Jesus Kristus sier om Seg Selv: JEG er Veien, Sannheten og Livet, INGEN kommer til Faderen uten gjennom Meg! For Francis er ikke dette en absolutt sannhet, men kun en relativ sannhet som kun gjelder for de som velger kristentroen, for han mener at ALLE veier fører til Gud og forkynner altså et klart antiKristelig budskap som ligger i bunnen for så mye annet han sier og mener. Derfor, om ikke den romerkatolske kirke er den store skjøgen som nevnes i Johannes Åpenbaring så er det i hvert fall skremmende hvor mye den ligner.......

- Kjenner du til regelen om at Skrift skal tydes med Skrift? Det vil si at når du leser et vers i Bibelen er det veldig viktig å finne andre vers i Bibelen som samstemmer med sannheten dette Bibelverset hevder. Det finnes en MASSE Bibelvers som samstemmer og belyser sannheten om at Jesus er Veien, Sannheten og Livet og at ingen kommer hjem til Far Gud uten gjennom Hans stedfortredende verk på Golgata og Hans rensende blod som renser fra all synd. At Jesus er Veien, Sannheten og Livet er helt grunnleggende i Bibelsk lære om hvem Jesus er. Har du lest noe særlig i Det Nye Testamente og latt det belyse Det Gamle? Har du lest i Jesaja 53 som ca. 600 år før Jesu fødsel profeterer om hvordan Jesus skal dø for eksempel? Veldig mye fantastisk å lese, men da må du lese med hjertet for det er bare da Den Hellige Ånd kan få gjøre Ordet levende for deg. Sett ikke lit til ditt vett, sier Bibelen, men stol på Herren og en måte å stole på Herren på er å stole på at Bibelen faktisk er Hans Ord selv om det er oversatt fra grunntekster på hebraisk og gresk og det er mange forfattere....."

Dagens drypp sier klart ifra at noen "misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus."

Er ikke dette "dryppet" sant om det som forkynnes i mange av de troendens forsamlinger i dag?

Guds ord er levende og sant, derfor gjør en vel med å lese i Ordet hver dag. For Ordet er også veien, sannheten og livet.

"Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, jublende og uten feil, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre: Ham tilhører ære og majestet, velde og makt før alle tider, nå og i alle evigheter!" Amen. Judas brev vers 24-25.