"Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en stor dødsklage over ham. Men Saulus fór hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel." Agj 8,1-3.

Evangeliet , det gode budskap, fører med seg en holdningsendring for de personene som møter Jesus fra Nasareth. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» Mark 1,14-15.
Ved fullført oppdrag på jorden ropte han ut til menneskeheten en gang for alltid : "Det er fullbrakt!" (Joh 19,30)

Apostlenes gjerninger i Det nye testamentet forteller at Kong Herodes og de mange religiøse fanatikerne på urkirkens tid skapte grobunn for evangeliets utbredelse.
Forfølgerne gjorde alt som stod i deres makt for å stanse menighetens vekst, men hva resulterte det i, jo at den vokste med mange tusen bare i Jerusalem. Stefanus led martyrdøden i Jerusalem, med det resultat at Jesu disipler brakte evangeliet til nye landområder,da de ble forfulgt og spredt rundt hele Lille-Asia.

Det kristne budskapet nådde Damaskus og kristenforfølgeren Saulus ville arrestere alle de kristne der. Men Saulus møtte Jesus på sin ferd til Damaskus og det ble hans "bane", fra en kristenforfølger til en brennende forkynner for Jesus Kristus.

Over hele det romerske rike forfulgte motstanderne de kristne. Men ingenting fikk stanse menighetens utbredelse og vekst. En av de fremste kristne ledere i denne tiden,var Tertullian i Nord-Afrika, som sa: «Jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes sæd.»

En annen uttrykte det slik: «En kirke uten martyrer er en døende kirke.»

Dødsrikets krefter klarer ikke å få overhånd over Jesu Kristi kirke på jorden. Vi husker at kinesiske pastorer i undergrunnsmenighetene,tilbrakte tiår i fengsel og som opplevde å få se at andre pastorer og kristne fra sine menigheter bli drept. Vet du hva de sa? Ingen annen person har betydd så mye for evangeliets utbredelse som forfølgeren og tyrannen Mao. Forfølgelsen under nettopp de kommunistiske lederne og den kommunistiske ideologien betydde så mye for den enorme kirkeveksten i Kina.
- På samme måte har Cuba hatt en formidabel kirkevekst under kommunistregimet til Fidel Castro. Disse kirkene er ikke bare store i antall, de er også blant de mest vitale kirkene i verden. Ayatollah Khomeini i Iran lovet i den islamske revolusjonen å gjøre Iran til et islamsk paradis. Det tok ikke lang tid før iranere sa at «Khomeini viste oss islams sanne ansikt». I hundretusentall har iranere vendt seg bort fra islam til den kristne tro. Iran er nå den nasjonen i verden som har den største kristne veksten. Mens de tradisjonelle kirkene tidligere avsto fra evangelisering for ikke å komme i trøbbel – og de kunne til og med rapportere til myndighetene de evangeliske kirkene,som drev med evangelisering – nå kommer søkende muslimer selv til de menighetene i disse land. Radikale islamistgrupper driver dem til kristen tro. Det viser at under motstand øker den kristne troen.

"Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene.For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag,for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.» Agj 13,46-47.