"Glede i hjertet gir god helse,mismot tærer på marg og ben. " Ordsp 17,22

Dagens drypp sier at glede i hjertet gir deg god helse, og vi som kristne troende mennesker ønsker at mennesker skal få påfyll i hverdagslivet med Jesus. Derfor vil jeg oppmuntre og utfordre deg som tror på Jesus, at du bruker aktivt de gavene og talentene som Gud har gitt deg.

Det brenner en lengsel i mitt hjerte for at mennesker skal se hvem Jesus er og hvem de selv er i Kristus. Det å vite at alle mennesker er unike, elsket og skapt av Gud, ja i hans bilde er vi skapt med en spesiell hensikt. Det som gir glede i hjerte er når kristne ser sin verdi som Guds barn og at de blir ledet av Den Hellige Ånd. Først da fungerer i de profetiske gavene og mange har fantastiske himmelske opplevelser i sitt daglige liv sammen med Jesus. Bare det å ha tid til å sette seg ned og begynne en ny dag sammen med Jesus. "Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem frå hans eigen munn" skriv diktaren i ein song, og just i slike stunder kommer gleden.

Mismot er det motsatte av glede og det er lett å falle i "mismotgrøfta". Når tid da? Det skjer som oftes når du minst venter det. Plutselig er alt i ditt liv snutt på hodet, du har ingenting å leve for, langt mindre å glede deg til en ny dag. Mister en motet på trengselens dag, da har vi liten styrke, sier Guds ord.

Glemmer vi oss selv og heller tar "Jesu kors opp" og følger ham på vår daglige livsvandring, så vil vi snart være ute av mismotheten. Han Åge fikk en sang som beskriver mismothetens ånd, hvor et vers lyder :

"Om mismotsånden kommer og vil ha en prat med meg, jeg sier jeg vil ikke ha det minste snakk med deg."

Du som er tvilene at Gud finnes, så skal du vite at Gud elsker deg, at Han ikke er imot deg, og at Han har gode planer for deg? Du kan faktisk unngå evig død, og motta evig liv som en gave. De gode nyhetene er at Gud inviterer deg til å komme til Ham akkurat som du er. Jesus Kristus er veien til Gud, og Han gir evig liv som en gave til hver den som tror på Kristus.

Romerbrevet 10,13 sier: «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.»

Jesus Kristus har betalt en høy pris for at hver og en av oss kan bli et Guds barn. Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår Herre og Frelser blir vi tilgitt og frelst i Ham, og vi får leve evigheten sammen med Gud. Det er ikke på grunn av dine gjerninger, men bare på grunn av nåden i Jesus Kristus,så kan du få denne frelsen. Det er en gave fra Gud!

"For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom." 2 Tim 1,7