"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.  Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. " Luk 21,25-27.

Jesus sier noe om fremtiden til sine disipler og vi som bor på jorden i dag merker oss en oppfyllelse av Jesu ord.

- Jordskjelvene har øket betraktelig de siste 113 årene iflg Nasa. Krig og ufred både her og der.

Vi nærmer oss 70 år siden staten Israel ble opprettet. 70 år er viktig, ettersom Israel var 70 år i Babylon. Israel fikk 70 år fra Jesus ble født til templet ble ødelagt.

Mange ganger opp igjennom årene har mennesker tenkt, at nå er det endens tid, f.eks under 2. verdenskrig, men det var det ikke, ettersom Israel ikke var kommet tilbake i sitt land. Men verden har blitt likegyldig, hardnet sitt hjerte, og immune mot de reelle tegnene. Himmelens Gud har en perfekt orden på alt, derfor er ikke katastrofer nødvendigvis tegnet på at ting skjer nå. Man må se Guds tidsklokke i alt han gjør. Og tegnene i himmelrommet kan man ikke manipulere eller forfalske.

Siden menighetens tid (2000 år) har blodmånene oppstått kun 7 ganger på løvhyttefesten.

14 mai 2018 (19/4/18 i Israel), er Israels uavhengighetsdato, 70 års feiring. Israel ble befridd etter 70 år i Babylon.  70 år e.kr. Jerusalem og templet i byen blir ødelagt etter Jesu egne ord fordi de ikke tok imot Kongen når Han kom.

Nå venter vi på at Jesus skal komme i skyen for å hente sin brud (menighet), for siden å komme tilbake på Oljeberget i Jerusalem. Da vil jødene kjenne ham igjen på sårmerkene han fikk på korset, naglemerkene og stikket han fikk i siden og da vil de motta ham som Messias, Fredsfysten. Dette vil skje på en dag at jødene vil omvende seg å tro på Messias. (Jes 66,8)


Noe er på gang, sier en ofte om ting som ikke kan beskrives, men som føles i hjertene våre.

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær." Luk 21,28.