"Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han stod midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Joh 20,19

En påske er over, Jesus lever og vi skal leve. "Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12.
Dette får mennesker over hele vår jord erfare, at Jesus lever og faktisk viser seg for mennesker slik som dagens drypp forteller om.

En annerledes arabisk vår, skriver "Stefanusalliansens arbeid for forfulgte minoriteter!":

"En protestantisk kirke i Beirut har de siste årene vokst fra 70 til over 700 medlemmer. Rundt halvparten er syrere med muslimsk bakgrunn. Mange muslimer velger å følge Jesus, men prisen de betaler kan være skyhøy.

Det er søndag. Jeg blir med på den første av to gudstjenester i kirken. Da klokka nærmer seg elleve, begynner bussene å komme. Fem busslaster med syriske flyktninger fra fattige områder i Beirut. De fleste damene har på seg hijab. Kirken er stappfull.

Etter lovsangen kan de som vil, dele hva Jesus har gjort i livet deres. Hånd etter hånd går i været. Damer med hijab forteller, den ene etter den andre: «Jesus har gitt hele familien fred!» «Jesus helbredet meg.» «Jesus har gitt meg en fred jeg aldri har opplevd før.» Jeg sitter på bakerste benk og gråter.

Disse flyktningene fra Syria har mistet alt, men de forteller om en glede som overgår all menneskelig forstand. Og det er ikke bare teori; den nye troen bærer dem midt i krisen og tragedien. Men prisen de betaler for å følge Jesus kan være skyhøy. Mange forteller om utstøtelse og vold som følge av deres nye tro.

— Dette er Kornelius-øyeblikket til den syriske kirken. De siste to årene har hundrevis av muslimer blitt Jesus-troende bare her i Beirut, sier en av Stefanusalliansens mange kontakter i Libanon.

Midt i krigen og krisen er Gud til stede for å lindre nød og skape nytt håp gjennom sitt folk og sin kirke. Kanskje er vi vitne til en «annerledes arabisk vår»?"

"Kornelius sa da: «På denne tid for fire dager siden, altså ved den niende time, var jeg hjemme og bad. Med ett stod en mann i lysende klær foran meg og sa: Kornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine almisser. Send bud til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon som bor nede ved sjøen. Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var vennlig av deg å komme. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si.» Apg 10,31-33.