"Så sier han til meg: «Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» Åp 19,9.

Bryllup er enda en vanlig høytidlig handling for de som vil gifte seg. Men mange unndrar seg å gifte seg fordi det er så mye bry å få alt til å klaffe. Noen ser ikke det helt store i å gifte seg, det fungerer like godt bare å flytte og bo sammen som "ektefolk". Da er du friere til å gå fra hverandre om du går lei, eller finner en ny som blir glad i deg. Slik kan du glemme at skaperen, Gud, gjorde ekteskapet hellig. Det som Herren har føyet sammen , det skal ikke mennesker skille.

Men hva da om det er mennesker som har føyet to sammen? Kan de da skilles? Ja, faktisk så står det bare forbud for å skille seg for de som Herren har føyet sammen.
«Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Mar 10,9.

Hvor mange er det av de som gifter seg i dag som bekjenner seg til troen på Herren Jesus?
De fleste vet ikke hvem Jesus er, langt mindre å tenke på at ekteskapet er stiftet av Gud for to mennesker, en mann og en kvinne, som etter bryllupet blir regnet som ett legeme. Hva med kristne samboere? Etter Guds ord så er de ett legeme og gift etter skriften, men landets lover sier at du ikke er gift før du følger vilkårene og gjør som de sier. Men vi er kommet langt fra Guds ord, når det gjelder ekteskapinngåelse. Nå vier staten mann og mann, kvinne og kvinne og de som vil ha den "gamle" oppskriften, mann og kvinne. Den norske kirke ligger nå i "hardtrening" ute i felten for å få vedtatt av sine medlemmer en vielseseremoni for ektepar i tråd med statens oppfatning av "rette ektefolk at være".

Det er snart påske og budskapet som skulle gått ut over alle media-kanaler er dette :

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn." Joh 3,16-18.

Den som lever i Jesus Kristus vil også leve i lyset med alle ting, inkl. ekteskap mellom mann og kvinne, som er skrevet i Guds ord.
Så en kristen broder eller søster som lever i synd og ikke vil gjøre opp for den, de skal en faktisk ikke omgås med i en troende forsamling. Paulus sier det slik i 1 Kor 5,9-13:

"Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente, var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller er pengegrisk, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!"

Kan dere alle ha en god påske med Jesus frelsesverk i fokus, da lengter du å høre ordene som vi begynte dryppet med i dag :

 "..Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid."