"Dette er boken om Adams ætt. Den dagen Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds bilde. Til mann og kvinne skapte han dem. Og han velsignet dem og gav dem navnet menneske, den dagen de ble skapt. "1 Mos 5, 1-2

Dette er skaperens ord om hvordan han skapte menneske, han skapte det i sitt bilde. Vi vet at Gud skapte først mannen i sitt bilde, og senere  lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham.  Da sa mannen:
«Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» (1 Mos 2,23).

Gud hadde nå ordnet med en medhjelper for mannen, en kvinne skapt av Gud fra mannens egne ben og kjøtt. 

I dag prøver menneskene å etterligne Gud i hans skaperverk, de tar og skifter kjønn fra mann til kvinne og fra kvinne til mann.  Men de bruker bare "kjøtt" fra egen kropp, ikke fra det annet kjønn. En dyp søvn kommer over de som legges på operasjonsbordet, som vi kaller bedøvelse eller narkose, da er mennesket "utkoblet" under inngrepet. Skaperverket er ikke å tukle med, så når menneskene begynner å "leker" med Guds verk, vil det slå tilbake på dem selv. Gud lar seg ikke spotte.

Vår sittende regjering er kommet fram til en ny løsning på kjønnsskifting mann/kvinne eller kvinne/mann. De kan være som de er rent fysisk, de bare skifter kjønnet på papiret, et såkalt "juridisk kjønn".

Regjeringen foreslår med andre ord, en ny lov som gjør det mulig å skifte kjønn i folkeregisteret uten å ha en bestemt diagnose og uten medisinsk behandling.

Forslag til endringer i loven om juridisk kjønnsskifte fikk bred støtte i høringsrunden. Sist fredag ble lovproposisjonen behandlet i statsråd. Den innebærer blant annet at man bare behøver å fylle ut skjema for å få skifte kjønn i folkeregisteret. I dagens lovverk stilles krav om en bestemt diagnose og medisinsk behandling for å få endret kjønn.Den nye loven innebærer for eksempel at kvinner som skifter kjønn, kan beholde eggstokkene og har således evnen til å bære fram barn om de vil.

Det skal bli mulig for personer som har fylt 16 år til selv å bestemme om de vil endre sitt juridiske kjønn. Derfor foreslår regjeringen å senke aldersgrensen for å endre navn etter navneloven, fra 18 til 16 år. Det blir også mulig for barn og unge mellom 6 og 16 år å skifte kjønn, med foreldrenes samtykke. Dersom bare én av foreldrene samtykker, kan Fylkesmannen i Oslo og Akershus likevel innvilge søknad om å endre juridisk kjønn, dersom dette er til barnets beste.

Hva blir det neste? Jo, at menneskene vil skape liv, de skal selv "lage" barn etter egen oppfinnelse, men da reiser Gud seg i himmelen og sier STOPP!
Fullmakten han ga menneskene til å råde over skaperverket hans er slutt og de kreves til regnskap for sitt livsløp.

"Den dagen skal menneskene se opp til sin skaper,rette blikket mot Israels Hellige." Jes 17,7