"For den som får melk, mangler innsikt i budskapet om rettferdighet; han er umoden.Men den faste føde er for de modne, for dem som ved å bruke sine sanser har øvd dem opp til å skille mellom godt og ondt." Hebr 5, 13-14.

«Du husker kanskje hvor du var første gang du hørte om Internett? Fra nå av kommer du også til å huske hvor du hørte dette ordet: blockchain. Hvor mange har hørt om det før?» Nettguru, forfatter og foredragsholder Don Tapscott ser ut over salen. Et tusentalls sentralt plasserte norske opinionsdannere ser rundt seg. Bare noen få, spredte hender går i været. Tapscott forteller helt kort at nå kommer en teknologi som kommer til å snu opp ned på hvem vi kan stole på i samfunnet. Den kommer til å endre måten vi forholder oss til hverandre på for alltid. Det handler om å bygge et totalt pålitelig system, som er så sikkert at vi ikke lenger vil trenge store selskaper, eller stater, til å garantere for de mest sensitive og verdifulle ting, som penger. Vi trenger heller ikke noen til å holde rede på hvem som eier hva. Vi vil simpelthen kunne stole på hvem som helst. Og derfor trengs ikke mellommenn til å garantere for sikkerheten.

Dypt inne i Amazonas´ jungel sitter en kvinne som har etablert verdens første helt virtuelle nasjon, helt uavhengig av geografi. Du kan allerede få utført din neste tinglysing der, faktisk.
Du har sikkert hørt om bitcoin. Bitcoin er en heldigital valuta som har vært mye i vinden fordi den i utstrakt grad brukes til alskens lyssky virksomhet. Valutaen er nå ganske stabil, men en rekke av de ledende figurene i bitcoin-bevegelsen sitter i fengsel etter avsløringer om manipulasjon, tyveri og narkotikahandel. Blockchain, kalt blokkjede på norsk, er grunnlagsteknologien som gjør bitcoin mulig.

Stadig flere får øynene opp for at blockchain, uavhengig av om bitcoin overlever eller ikke, kan føre til tilsynelatende vanvittige nyskapninger som for eksempel robotstyrte organisasjoner eller slutten på vårt representative demokrati. Eller kanskje bare til å effektivisere det vi allerede har. I underkant av en milliard dollar sprøytes nå inn i blockchain-baserte selskaper av verdens 50–60 største banker. Banken Santander anslår at teknologien vil spare banker for 20 milliarder dollar i året innen 2022.

Både Microsoft og IBM kaster seg med full tyngde inn i kampen om å spille en viktig rolle på blockchain-feltet. Franske politikere tror blockchain-teknologi vil føre til tap av arbeidsplasser. Det britiske parlamentet vurderer om blockchain kan påvirke bankenes likviditet. EU-ledere prøver å få bedre oversikt over bitcoin-aktivitet. Ja, dette kunne en lese i Aftenposten i år. Så noe er på gang innen dataverden. Ordene Blockchain og Bitcoin har med valutautviklingen framover å gjøre.

Men hva bryr vi kristne oss om sånne jordiske ideer, vi registrerer det for så å gå vi videre i vår hverdag. Eller har det noe med oss kristne å gjøre også?

Denne teknologien kommer til å snu opp ned på hvem vi kan stole på i samfunnet. Den kommer til å endre måten vi forholder oss til hverandre på for alltid. Det handler om å bygge et totalt pålitelig system, som er så sikkert at vi ikke lenger vil trenge store selskaper, eller stater, til å garantere for de mest sensitive og verdifulle ting, som penger. Vi trenger heller ikke noen til å holde rede på hvem som eier hva. Vi vil simpelthen kunne stole på hvem som helst. Og derfor trengs ikke mellommenn til å garantere for sikkerheten.

Slike tanker hører Guds rike til, ikke denne verden. For er alt dette paradisiske tilstander, hvor synden er borte? Egoisten,løgneren og tyven etc er borte, alt er blitt nytt. Men hva om en jordisk mann kommer og tilregner seg systemet og forlanger full tilbedelse av ham fra nasjonene? Da blir navnet Antikrist og han vil sette seg opp imot Kristus, selv om han vet at han tapte slaget på Golgata kors, hvor Jesus Kristus seiret over Satan en gang for alltid.

"Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen,slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham." Hebr 9,27-28.
  
God helg med Jesus Kristus tanker i ånd,sjel og sinn !