"Jeg skaper lyset og danner mørket, jeg skaper lykke og ulykke. Det er jeg, Herren, som gjør alt dette." Jes 45,7.

Vi har mange ord i vårt språk. Ordene sier oss noe som hjernen vår forstår om den har lært de og har lagret de i sin "datamaskin" i hodet.
Tenk bare på dagens drypp. Ordet "lyset" gir deg en positiv tanke med bakgrunn i Jesus, vår frelser, for han er LYSET.
Men han som er lyset, dannet også mørket. Mørket representerer alltid noe ondt. Djevelen var i begynnelsen hos Lysets opphav, han var faktisk en lysets engel, som ledet lovsangen i himmelen.(Esek 28,13) Men var ikke en ekte lysets engel, men han skapte seg om til en sånn, helt til Gud avslørte hans spill. Djevelen ville være "sjefen" i Guds rike, men da ble han kastet ut og er nå i himmelrommet inkl. jorden. Paulus sier det slik i Ef 6,12:

"For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."
Jesus sier i Joh 8,44:

"Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far."

Lyset har en egen evne til å avsløre ting som drives i mørket. Vi har et uttrykk som brukes : "Alt kommer nok fram i lyset en dag!"
Når jeg føre framkallet bilder, så måtte jeg ha et mørkerom, som ikke hadde vanlig lys, men jeg brukte en lyspære som lyste rødt. Da kom bildene fram i "fikservannet" og da kunne de senere vises i lyset uten å bli ødelagt. Slik er det også med våre synder, de blir avslørt når de kommer ut i lyset. Men om vi tror på Jesus, så kommer ikke våre synder til å bli avslørt av lyset, for Jesu blod, skjuler de for alltid. Så derfor, holder vi oss i Jesus, så kan vi ferdes i lyset, for han er Lyset og vi er hans lys.

Fikk tatt bort noe eksem på den ene hånden, og da tok de på en salve, som de siden belyste med rødt lys. Det som da skjedde var at cellene som ikke var "normale", de ble rammet av lyset, for de tålte ikke lys og døde. Mens de normale friske cellene tok ikke noe skade av lyset, for de "hørte" lyset til. Underfullt skaperverk.
Så la oss derfor alltid vandre i hans lys, han som kalte oss fra mørket til sitt underfulle lys. Jfr 1 Pet 2,9.

Lyset gir liv og glede, mørket gir motløshet og oppgitthet. Mange søker å finne sin lykke i alle andre ting enn Jesus, og de finner folk som tilbyr dem ro i ånd, sjel og kropp, men da må en tenke : Er jeg nå i mørket eller befinner jeg meg i lyset? Paulus advarer oss i 2 Kor 11,14-15 om ikke å gå fem på:

"Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger."