"Da bygningsmennene hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte prestene seg opp i fullt skrud med trompeter og levittene av Asaf-ætten med cymbler. De skulle lovprise Herren, slik som Israels konge David hadde foreskrevet.  De lovet og takket Herren: «Han er god, hans miskunn mot Israel varer til evig tid.» Da satte hele folket i med høye gledesrop og priste Herren fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt.  Men mange av prestene, levittene og ættehøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige templet, gråt høylytt da de så det templet som nå ble grunnlagt. Men de andre jublet og ropte høyt av glede.  En kunne ikke skjelne de glade jubelrop fra gråten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei." Esra 3,10-13.  

                                            

Det gamle er borte, se Herren gjør noe nytt midt i sin menighet, slik som en broder skrev til meg :

" - Herren taler til meg og sier at alt for lenge har vi vært fornøyd med det nest beste, og nå ønsker Han at vi skal strekke oss etter Hans beste.
Hans beste er at vi alle i familien skal være født på ny og virke i Hans planer. Vi har alle et løftesland å innta. Det er mye åndelig motstand mot familier og ekteskap, for fienden er redd for sterke ekteskap og familier som har åndens enhet. Bibelen sier at en slår tusen og to slår titusen og det som to blir enige om å be, skal de få. Det er ikke rart at fienden er redd for enhet og kjærlighet i hjemmene våre. Familieteam kommer nå på banen og det vil merkes i ånden der disse team bor og går. Det blir mange husgrupper dannet i mange gater og byggefelt, som et resultat av at familier reiser seg og blir hode der de bor. Som en profet sa, "der jeg bor bestemmer jeg hva som skal skje, det er min gate."
- Det stemmer helt med Bibelen, vi er hode ikke hale og vi er satt til å regjere med Herren, det Han sier skal vi si og det Han ber oss gjøre skal vi gjøre.
Ha tro på din familie til frelse og tjeneste i Guds rike. Herren vil lønne din tro og tolmodighet."

Han tror at i 2016 vi vil oppleve følgende :


1. Jesus vil føre sitt legeme inn i den samme kraft og åpenbaring som var over apostlene i begynnelsen. Det blir under, tegn og mirakler ute på markedsplassen.
2. Den Ånd som var over Elias vil Gud igjen utøse over alle folk, og det vil påvirke at fedrenes hjerter blir vendt til barna og barnas hjerter blir vendt til  fedrene.
3. Det kommer en hellig Ånd bevegelse som vil berøre mange familier, det vil føre til at ødelagte relasjoner blir helbredet. Famelievekkelse. Du og ditt hus skal bli frelst.
4. Det kommer en tid der mange bundne og plagete blir satt fri, Jesus vil gi sitt legeme i oppdrag å drive ut onde ånder.
5. Herren sier at når dette skjer, så vil mange se at Jesus er den de trenger. Disse under og tegn blir en dør som åpner for frelsen i Jesus.

"Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Alltid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vinn på å leve etter dem. Du må ikke vike av til høyre eller venstre fra noen av de budene jeg gir deg i dag, så du ikke holder deg til andre guder og ikke dyrker dem." 5 Mos 28,13-14.