"De redsler jeg fryktet for, har rammet meg, nå kommer det jeg grudde for. Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile, det kommer bare nye plager." Job 3,25-26.

Redsler over denne verdens utvikling i dag kan få mange til å frykte og stiller seg gjerne det spørsmålet: Hvordan vil livet gå for meg?
Job sa i "sitt stille sinn":
"Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile, det kommer bare nye plager."

Mange kan nok nikke til de ordene også i dag. Hele familier kan plutselig bli rammet av sykdom, arbeidsledighet,mobbing av skolekamerater etc.
Og midt oppe i alt det som hender dem, så spør menneskene rundt dem hverandre : Er ikke de alle kristne? Hvordan kan det da skje slikt med dem?

Da kommer jeg på en sang som toner inne i meg, og som lyder så:

 1. Rundt omkring Jerusalem er det store berge Rundt omkring sitt folk på jord Herren står som verge.  

    Kor: Frykt dog ei, stol på meg. Jeg skal deg bevare. Til du står på himlens strand blant den frelste skare. 

 2. Herren ser til sine små når den onde larmer. Som en ildmur rundt omkring er hans faderarmer. 

 3. Herrens engler leirer seg rundt omkring oss alle. Frir oss ifra farer ut så vi ei skal falle.

 4. Ingen kan oss rive ut av de sterke armer. Ikke engang mørkets hær med sin list og harme. 

- "Gud er fryktet i de helliges råd; han er stor og vekker age hos alle som er omkring ham." Sal 89,8.

Ha ei virkelig god og hvilende helg i Herrens nærhet!