"Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske under samme kår som vi; da han bad om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks måneder. Så bad han på ny, og da gav himmelen regn, og jorden bar igjen sin grøde. Mine brødre! Dersom en av dere farer vill og kommer bort fra sannheten, og en annen fører ham tilbake, så skal dere vite: Den som får en synder til å vende om fra sin gale vei, han redder en sjel fra døden og dekker over en mengde synder." Jak 5,13-20
   

Jakob den rettferdige eller Jakob av Jerusalem er regnet som forfattaren av Jakobs brev i Det nye testamentet, og er omtalt som Jesu bror. Jakob, «Herrens bror» er omtalt flere ganger i Det nye testamentet sammen med hans søsken,Josef, Simon og Judas og nokre søstrer. Jakob var en eldstebror i menigheten i Jerusalem og var en leder for disippelflokken i byen. Han led martyrdøden i år 62 eller der omkring, og det sies at Jakob ble steinet og slått i hjel etter å ha blitt dømt av det høye råd.

I dagens drypp gir Jakob en "oppskrift" på løsninger av forskjellige plager eller gleder som et menneske kan få. Han nevner løsning for de som har det vondt, de skal be. Men er du glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Og er noen syk, da skal han kalle til seg menighetens eldste, som skal be over den syke og salve ham med olje i Herrens navn. Troens bønn skal da redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har den syke gjort synder, så skal han få dem tilgitt. Da er det også viktig å bekjenne syndene for hverandre og likeens å be for hverandre, slik at vi kan bli helbredet. Jakob regner opp løsninger på flere ting som vi kristne kan komme borti. 

Bønn er en viktig og nødvendig for å holde seg levende i trosforholdet til vår Herre Jesus Kristus. I vårt naboland, Sverige, får kristne ikke lenger lov å be for syke på sykehus etc, ei heller Frelsesarmeen. Hva er det som skremmer de folkevalgte bort fra kristendommen? Vi som har høstet velsignelser av det vi har "sådd ut" av Guds herlighet og kraft, med en velstand som andre er missunnelig på oss, som lever i Norden. Takken som i dag gis tilbake til vår frelser og herre, Jesus Kristus, er en rygg som er vendt bort fra ham.

Påsken nærmer seg og enda en gang lyder evangeliet ut blant vårt folk, at Jesus er verdens lys. Og at der er ikke frelse i annet navn enn Jesus. Det navnet er over alle andre navn og en dag vil alle folkeslag måtte bekjenne at JESUS er Herre , uten de vil eller ikke, for da er Kong Jesus kommet som Kongens konge over jorden. Da er nådetiden ute for synderne, bare i dag kan du og jeg ta imot nåden, frelsen som Jesus gir oss uten våre egne gjerninger, bare av nåde er den gitt oss alle. Men vi ta imot gaven og ikke vise den bort fra oss.

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12.