" Herren velsigne deg og bevare deg!  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!  Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem." 4 Mos 6,24-27
   
En prest skrev på sin logg nylig,bl.a. :

"Liker du velsignelser? De fleste gjør og Gud er det beste giveren med de beste velsignelsene. Den litturgiske velsignelsen som brukes i de fleste kirker, verden over er fra 4. mosebok 6,24. Den avsluttes med at når dere nevner dette over folket vil jeg virkelig velsigne dem….Et annet sted står det at Guds nærvær fylte stedet så mye at prestene ikke kunne stå oppreist.

Idag da jeg hadde stille tid med Gud, så jeg et bilde. Tjukk tåke seig innover land. Hva er dette spurte jeg Gud? Det er en ny bølge av mitt nærvær opplevde jeg Gud svare. En ny bølge av velsignelse.

Det kan vi like!

Hvorfor? Fordi velsignelser  åpner døra for flere til å ta imot alt Gud har for dem. Til vanlig klarer folk flest å holde Gud på avstand. Skjermer, familier, jobb/studier og gjøremål gjør at vi glemmer Gud, tenker at vi ikke trenger han etc. Velsignelser fra Gud setter oss i kontakt med at livet er mye mer, mye større, mye mer meningsfullt enn bare meg og mitt."

Å bli velsignet er det motsatte av å bli forbannet. Vi leser følgende i Luk 19, 38: «Velsignet i Herrens navn være kongen, han som kommer!
Fred i himmelen og ære i det høyeste!»

Og i Gal 3,13-14 sier Paulus: "Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er enhver som henger på et tre. Dette skjedde for at folkeslagene ved Jesus Kristus skulle få del i den velsignelse som var lovt Abraham, og for at vi ved troen skulle få Ånden som det var gitt løfte om."

Jeg tror de oppriktige i kristenflokken lengter etter nettopp dette, et nærvær av Gud, slik denne flokken som er beskrevet i Mal 3,16 ble bønnhørt:

"De som frykter Herren, talte da sammen,og Herren lyttet og hørte hva de sa. Hos ham ble det skrevet en minnebok om dem som frykter Herren og ærer hans navn."