" For fikentreet blomstrer ikke, og vintreet bærer ikke frukt. Oliventreets høst slår feil, og markene gir ikke føde. Sauene er borte fra kveen, og fjøset er tomt for fe. Men jeg vil glede meg i Herren, juble over min frelses Gud. Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene." Hab 3, 17- 19.

Denne uke starter jeg opp med et drypp, som "maler" alt svart til å begynne med, men profeten vet hvem som styrer det hele, så derfor regner han med at Gud kommer oss til unnsetning, så slutten på begynnelsen av dagens drypp er seirende.

Men tenk deg begynnelsen av den økonomiske  situasjonen :

-  fikentreet blomstrer ikke
-  vintreet bærer ikke frukt
-  oliventreets høst slår feil
-  markene gir ikke føde
-  sauene er borte fra kveen
-  fjøset er tomt for fe

Overskriftene i aviser og andre media ville nok  med de resultatene komme ut slik  :

- "Kroken på døra for alle bøndene i vårt land. Elendig avlingshøst fører til full nedslakting av bondens dyr."

Så ville fagfolk og departement uttalt seg om denne krisen. Bondelaget ville krevd full økonomisk kompensasjon for sine tap av dyr og avlinger. Det er nesten likt som oljekrisen vår nå, pengene blir borte, for ingen vil kjøpe olje av oss til den prisen vi var vant til å få for den.

- Ja, hva gjør vi så, også vi vanlige borgere av dette landet? Vi har fått våre tildelte "skatter" etc fra våre folkevalgtes vedtak- eiendomsskatt, vass.og kloakkavgift , renovasjonsavgift, bilavgift, NRK-lisens, forhøyede assuransepremier på bil,hus,hytte,båt etc. , og øket arbeidsledighet, samt økede alderspensjonister -de kaller den "eldrebølgen". Nei, en kan jo bli dårlig av mindre.

- Men profeten har en løsning som holder i tid og evighet , nemlig slutten på dagens drypp:

"Men jeg vil glede meg i Herren, juble over min frelses Gud. Herren Gud er min styrke. Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene."