"Dette utsagnet er Herrens ord om Israel. Så sier Herren, som utspente himmelen og grunnfestet jorden og dannet menneskets ånd i hans indre: Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det." Sakarja 12,1-3.

Dagens drypp står skrevet i det gamle testamentet og da er det mange av oss troende kristne som tenker: Ja, ja, det er for gammelt til å regnes med i vår tid, alt i det gamle testamentet er foreldet og gjelder ikke for oss i dag.
Da må jeg bare si til dere som tror det, at bare vent å se om ikke dette dryppet snart går i oppfyllelse. Vi har jo sett hva det gamle testamentet skriver om Israel,
og at mange ting har blitt oppfylt i våre dager.

- Ta bare det at jødene fikk opprette sin egen stat Israel i mai 1948, hvor da en nordmann var generalsekretær i FN, nemlig Trygve Halvdan Lie, som var den første generalsekretæren i FN (1946–1952).
- Så det er ikke rart at Norge var midtpunktet da Oslo-avtalen ble til. Vi nordmenn hadde ikke vært gode imot jødene, vi nektet dem adgang til landet vårt, helt til 1851.
- Med de lidelsene jødene ble påført i den siste verdenskrigen, fikk vi nordmenn et nytt forhold etter krigen til dem. Flere stortingsmenn dannet "Israelsvenner"
på Tinget og mange kom fra "venstrefløyen" i det politiske landskapet. Men historien gjentar seg, i dag er "vennene til Israel"  bare blitt et fåtall på Tinget.

- "Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Når Jerusalem blir beleiret, skal det også gå ut over Juda. Det skal skje på den dagen at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftestein for alle folkene. Alle som løfter på den, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det."

- Hvor langt er vi kommet på tidsuret? Vi kan i alle fall fastslå at Israel har Jerusalem til hovedstad, men ingen av alle jordens land har anerkjent byen deres aom hovedstad. Hvorfor? Det er en selvfølge at det er den suverene stats ansvar selv å definere sin hovedstad. At verdens land av ulike årsaker ikke ønsker å anerkjenne dette valget, vanskeliggjør selvsagt en del ting, men rokker likevel ikke ved den suverene stats rettigheter i så måte. At langt de fleste land velger å forholde seg til Tel Aviv som Israels hovedstad, har selvsagt kun politiske årsaker.
- Leser vi i Jesaja kap 66,vers 8, så ser vi at det gamle testamentet oppfyller hendelser i vår tidsepoke. Her profeterer Jesaja at staten Israel blir til på en dag. Det skjedde 14. mai 1948. Verdenssamfunnet FN anerkjente staten Israel. Profetien lyder :

- "Hvem har hørt noe slikt,hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag,kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom."

Vi nærmer oss flere uoppfylte profetier fra det gamle testamentet, så følg med på oppfyllelsene av Guds ord.