"Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. Stå ham imot, faste i troen! Dere vet jo at deres brødre rundt om i verden må gjennomgå de samme lidelser." 1 Pet 5,8-9.

Å være nøkterne og våkne i åndelig forstand er noe vi må være obs i vårt daglige liv . Feks tar du «Hvite løgner?  Er det å være lite nøktern i troen?   Hva er forskjellen mellom en hvit løgn og en løgn ? Påfører ikke en hvit løgn en like stor smerte som en løgn? Er det ikke lett å bli lurt inn i en felle med å ta en hvit løgn i ny og ned? ,
- En hvit løgn innebærer ikke alltid de store konsekvenser for den/de aktuelle personene du utsetter det for. Det kan f.eks.være alt fra å spe på en sann historie med egne tanker, som ikke har noen sannhet i seg . Eller å si noe mot bedre viten, som om det var  sannheten.  Løgn i vanlig forstand er løgn som innebærer store konsekvenser for den  du utsetter det for, ta for eksempelvis i utroskap. Uansett hvordan en hvit løgn blir oppfattet , så er en løgn. En løgn, ja.
- Mange kjente kristne personer har plutselig blitt borte fra det offisielle mediabilde, som de var en del av under sin utøvelse av sin tro på Jesus. Går du etter i "sømmene" til disse personene, så får du vite at de er gått bort fra sin kristne tro og ut i verdens lyster. Djevelen har funnet noen til sitt "offer", som har latt seg sluke . Dagens drypp minner oss om ordene :

"Stå ham imot, faste i troen!"


- Måtte vi være lys i denne tiden for Jesus Kristus, uansett om vi får prøvelser, som mange ganger fører med seg lidelser, så har vi seiret i Jesus Kristus.
Så la oss stå sammen i bønn og fellesskap med våre trossøsken i Herren Jesus. Snart er Jesus her for å hente sin dyrkjøpte brud .De som venter på ham vil han ta med seg. Måtte vi være med i denne brudeskaren!

"For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han drog til Tessalonika, Kreskens har dratt til Galatia, Titus til Dalmatia."  2 Tim 4,10