"Det er dere som har holdt ut sammen med meg i mine prøvelser. Og nå overdrar jeg dere riket, likesom min Far har overdratt det til meg. Derfor skal dere spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner og herske over Israels tolv stammer. Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete. Men jeg bad for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre.» Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og død.» Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.» Luk 22,28-34

Det er lett å love mye når alleting går greitt, men det blir litt verre når det du lovet ikke ble innfritt. Jesus er ved avskjedsstunden med sin disipler, men først må han dø på et kors for syndene til menneskene. Jesus så at Satan var intressert i Peter og de andre disiplene, og  da måtte Jesus be for Simon. Han sa til Peter at Satan har krevd å få sikte dem som hvete. Men Jesus bad for ham, at troens hans ikke måtte svikte. Vi vet at Peter sviktet Jesus, for han nektet for at han hadde vært med Jesus. Tre ganger nektet Peter for noen kjennskap til Jesus, men da gol hanen, og da husket han Jesu ord. Resultatet var at han angret bittert og gikk bort fra dem. Men Peter husket nok også de andre ordene som Jesus sa til ham, nemlig "Og når du igjen vender om, da skal du styrke dine brødre."

Vi som lever i disse dager opplever ofte en debatt om synd og nåde. Kan vi synde og så få  nåde, dvs tilgivelse for syndene våre av Jesus etterpå?
Jesus bad for Peter at hans tro ikke måtte svikte og når han vendte om igjen, da fikk han beskjed om å styrke sine brødre. Han fikk nåde av Jesus, da han angret "fallet". Jesus sa også til en kvinne som var tatt i hor: Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.

Johannes sier i sitt 1.brev 2,1-2 :

"Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.   Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens."

"Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Den som gjør synd, er syndens trell. En trell blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." Joh 8,34-36.