"Nå holdt de tre mennene opp med å svare Job, fordi han mente at han hadde rett i forhold til Gud. Da ble Elihu brennende harm på Job. Elihu var sønn av Barakel fra Bus, av slekten Ram. Han ble harm på Job fordi han mente at han hadde rett mot Gud. " Job 32,1-2 .

Vi kjenner historien til Job. Satan fikk dette vitnesbyrdet av Gud om Job : "Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Job 1,8."

Men Satan svarte Herren: «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans buskap brer seg i landet. Men rekk bare hånden ut og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.» Da sa Herren til Satan: «Alt det han eier, er i din makt. Men ham selv får du ikke legge hånd på.» Så gikk Satan bort fra Herren. (Job 1,9-12)

Fra den dagen ble Job utsatt for mange ulykker innen sin familie og sitt levebrød. Sykdom rammet ham med verk som fikk han til å si at det var bedre at han aldri var blitt  født til denne jord.
- Job hadde tre venner, og da de fikk høre om all ulykken som hadde rammet ham, kom de hver fra sitt hjemsted: Elifas fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Na’ama. De ble enige om at de skulle gå til Job og vise ham sin medkjensle og trøste ham. Mens de ennå var et stykke borte, fikk de øye på ham; men de kjente ham ikke igjen. De brast i gråt, flerret kappene sine og kastet støv opp i luften så det falt ned over hodet på dem. Så satt de hos ham der på jorden i sju dager og sju netter. Og ingen sa et ord til ham, for de så at han led forferdelig.
   
- Men etter de sju dager og netter kom de med ord til Job, som Job ikke kunne godta som sanne. Job mente han ikke hadde gjort noe urett, så ordvekslingen mellom de fire gikk ut i "sanden", de forble uenige. Da reiste mannen Elihu seg opp for å tale, han hadde sittet tålmodig og hørt på Job og de tre vennene hans. Da de tre vennene stoppet opp å tale til Job, ble han sint på Jobs tre venner, fordi de ikke hadde noe å svare og således gav Gud urett. Elihu hadde ventet med å tale til Job fordi de andre var eldre enn han. Men da han så at det ikke fantes svar i deres munn, ble han brennende harm. Så tok Elihu til orde og sa:

"Jeg er ung av år, og dere er gamle. Derfor holdt jeg meg engstelig tilbake,jeg våget ikke å si min mening. Jeg tenkte: «La alderen tale og de mange år forkynne visdom!» Men det er ånden i mennesket og Den Allmektiges pust som gir dem innsikt. Det er ikke alderen som gir visdom, de gamle vet ikke alltid hva som er rett.
Derfor sier jeg: Hør på meg! Jeg vil også få si min mening. Jeg har ventet på at dere skulle tale og lyttet etter forstandige ord, mens dere tenkte på hva dere skulle si. Jeg la nøye merke til dere,men ingen har gjendrevet Job,har svart på hans ord. Si ikke: «Vi fant visdom hos ham. Det er bare Gud og ikke noe menneske
som kan gjendrive ham.» Han har ikke rettet sin tale til meg, og jeg vil ikke svare ham slik dere gjorde.

De er målløse og svarer ikke mer,ordene svikter dem helt. Skal jeg vente når de ikke taler,når de står der og ikke kan svare? Jeg for min del vil også ta til orde ,også jeg vil si min mening. For jeg er full av ord, ånden i mitt indre driver meg. Mitt indre er lik vin som ikke er åpnet, lik nyfylte skinnsekker som holder på å revne. Nå må jeg tale så jeg kan få luft,jeg vil åpne mine lepper og ta til orde. Jeg tar ikke parti for noen, vil ikke smigre et menneske; for jeg skjønner meg ikke på smiger. Ellers kunne min skaper snart rive meg bort."  (Job 32 )

Vi lever i en tid hvor det å være en kristen ikke er lenger en selvfølge. Mange biskoper, pastorer og lekmenn innen de kristne menighetene, er i dag så ustabile og vaklende i si gudstro, at "sauene" får ikke fast føde lenger, men bare "gotterier og lite fiberoppbyggende mat. Men de oppriktige kristne finner nå mer og mer hverandre og kommer sammen etter som Ånden driver dem. Vi trenger å være våkne og ikke la oss drive så lett med i "tidshjulet" som hører verden til.

Ha en god og ransakende helg i Jesu navn!

"Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn". Rom 8,14