"Den  gudløse har mange plager; men den som setter sin lit til Herren,omgir han med miskunn. Gled dere i Herren! Bryt ut i jubel, dere rettferdige! Alle oppriktige, rop av fryd!  Sal 32, 10-11.

Glede i Herren på hverdag og helg er løsningen på alle problemer vi mennesker måtte ha. Ingen kan ta gleden i Herren ifra oss uten vi selv.
Overalt hører vi altfor mye om problemer, sykdommer, ekteskapsbrudd, barnemishandlinger etc, men vi hører ikke ofte om at gleden i Herren er vår styrke.
Men for å kunne ha denne gleden så må vi vite hvem Herren er? Han er ikke like kjendt for alle mennesker i dag i vårt land heller, selv om vi regnes for et kristent land.

Jesus er frelseren vår, slik at vi kan en dag få adgang til å komme inn til Herrens bolig i himmelen. Dette var Guds plan med sin sønn Jesus Kristus, at han sendte ham ned til jorden , og ble født som et menneske av jomfru Maria. Han skulle opprette veien til Gud i himmelen igjen, som hadde vært stengt siden Adam og Eva`s syndefall i Edens hage. Gud tåler ikke synd, derfor var himmelen stengt for hedningene på jorden, dvs de som ikke var jøder. Men når Jesus ble født til vår jord, var han syndfri og hadde ikke gjort synd imot sin Far i himmelen, derfor kunne han gi sitt liv på Golgata kors for oss mennesker, som et soneofferlam for all synd.
Derfor sier Guds ord :

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." 1 Joh 1,12.

Har du tatt imot Jesus, så kan du også være med i flokken som sier hver dag :  Gled dere i Herren!

Så sa Esra til dem: «Gå nå hjem, spis festkost og drikk søt vin! Send også noe av det til dem som ingen dekker bord for. Denne dagen er jo viet til vår Herre. Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke.» Neh 8,10