" Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres dyrket bortenfor Storelven, eller gudene til amorittene som hadde det landet dere bor i. Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. "Jos 24,15

Forkynneren sier kap.3, vers 11, at  "Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt  i menneskenes hjerter. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist."

Hvordan er det med oss, deg og meg? Fatter vi hva vi har fått av Jesus ? Det tror jeg ikke vi helt forstår, og noen ganger blir en prøvet på vår tro. Dagens drypp er tatt fra Josva, som spurte sine landsmenn om å velge side i sin troskap. Ville de velge avgudene som fedrene deres dyrket, eller hva?  Josva bekjente til dem hva han hadde bestemt seg for, nemlig :  "Jeg og min ætt, vi vil tjene Herren. "
- Resultatet av Josva sin bekjennelse, ble at alle hans folk ville gjøre som ham, de ville tjene Herren.
- Jeg tror tiden er moden for å stille vårt folk samme spørsmål som Josva stilte til sitt : 

"Men har dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene,..."

-En søster i Herren hadde nylig en drøm , som ber oss om å velge side i troen. Drømmen var :

"Drømte at jeg så livet hadde 2 utganger, himlen og helvetet. Tiden for å velge var nååå. De som gikk forbi uten å velge, hadde allerede valgt. For å komme til himlen må du si ja til Jesus. Slik som når du skal gifte deg og din kjære frir til deg. Du må svare ja om du vil gifte deg."

Forkynner begynner innledningen  med følgende ord :

"Alt har sin faste tid, alt som skjer under himmelen, har sin tid: en tid til å fødes, en til å dø, en tid til å plante, en til å rykke opp; en tid til å drepe, en til å lege, en tid til å rive, en til å bygge; en tid til å gråte, en til å le, en tid til å sørge, en til å danse; en tid til å kaste steiner, en til å samle dem, en tid til å ta i favn, en til å la det være; en tid til å lete, en til å miste, en tid til å gjemme, en til å kaste , en tid til å rive sund, en til å bøte, en tid til å tie, en til å tale; en tid til å elske, en til å hate, en tid til krig og en til fred." Fork 3,11 og 1-8.

Velg i dag hvem du vil tilhøre - JESUS eller djevelen , himmelen eller helvete. Si ja til Jesus i ditt hjerte og bekjenn det ut blant folket om du ikke allerede har gjort det. Jesu-navnet er nøkkelen til å komme inn i himmelen, men venter du med avgjørelsen har du allerede valgt din utgang på livet ditt.  Husk på at Jesus kommer  snart for å hente sin menighet , og de som da blir med,er de som venter på ham. Gleden i Herren er vår styrke.