"Er det noen som elsker livet og gjerne vil oppleve dager med lykke? Pass da din tunge for ondsinnet sladder og dine lepper for svikefull tale! Sky det onde, og gjør det gode! Søk fred, og jag etter den! Herrens øyne følger de rettferdige, han vender øret til deres rop. " Sal 34,13-16.

Slik stopper du sladder, rykter og baksnakking, skrev en kvinne på nettet nylig. Hun viste til antikkens Hellas hvor filosofen Sokrates var kjent for å sette kunnskap høyt. En dag traff en bekjent Sokrates og sa da til ham:
"Vet du hva jeg nettopp hørte om din venn?
- Vent litt, sa Sokrates. " Før du forteller meg noe, ønsker jeg at du lar det passere gjennom en liten test. Den kalles trippel-filter test."
"Tripel filter?"
"Det stemmer," fortsatte Sokrates. " Før du forteller meg noe om min venn, kan det være en god ide å ta et øyeblikk og filtrere det du skal si. Det er derfor jeg kaller det tripel-filter test.
Det første filteret er Sannhet. Har du forsikret deg om, at det du skal fortelle meg er sant?
"Nei," sa mannen, " faktisk har jeg bare hørt om det."
"Greit," sa Sokrates. " Så du vet egentlig ikke om det er sant eller  om ikke. La oss nå prøve det andre filteret, filteret om godhet. Er det du er i ferd med å fortelle meg om min venn noe bra?"
"Nei, tvert imot..."
"Så," fortsatte Sokrates," " du vil fortelle meg noe dårlig om ham, og du er ikke sikker på at det er sant. Du kan fremdeles bestå prøven, fordi det er ett filter igjen:  filteret om nytten. Er det du vil fortelle meg om min venn til noen nytte for meg?"
"Nei, egentlig ikke ....??"
"Vel," konkluderte Sokrates, "hvis det du vil fortelle meg hverken er sant eller godt eller enda til nyttig, hvorfor fortelle meg det i det hele tatt?"

- Mannen ble svar skyldig!
Hvordan er det med oss?  Tester vi våre ord om andre gjennom de tre filterne til Sokrates? Neppe, vi lar oss mange ganger drives med, særlig om det er til nytte for meg å komme  meg fram i "rampelyset!", på bekostning av andre.

"Den som dekker over skyld, legger vinn på vennskap, den som farer med sladder, skiller venn fra venn. Skjenn virker bedre på den forstandige enn hundre slag på dåren." Ordsp 17,9 -10.