"Nå vil jeg stå på vakt, stille meg på min post og speide for å se hva han vil tale til meg, hva han vil svare på min klage. Da gav Herren meg dette svar:
Skriv synet opp, riss det inn på tavler, så folk kan lese det lett! For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke." Hab 2,1-3

Jeg husker på 1980 - 90 tallet fikk vi mange profetiske budskap og drømmer. Budskap som Herren ga til hele menigheten, til vårt land og til enkelpersoner.
Men år er gått og år er kommet, men hva med oppfyllelsene av de mange profetiene og drømmene som vi fikk på 1980.90 tallet?
Noen har glemt de bort og de har ikke tenkt mer på dem. Andre har aldri kunnet gi slipp på de, de husker dem som de kom i går, noen gikk rett inn i deres hjerte.
Men nå kan også de begynne å tvile på om det var Gud som talte til oss.
- Da er det til en oppmuntring å lese dagens drypp, hvor konklusjonen lyder :"For synet venter på sin tid, det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke."
- Derfor ble jeg ekstra glad da jeg fant "et ord fra SANDY BROWN,på nettet nylig. Sandy Brown er evangelist og som var godt kjendt i vårt land på 1980 tallet. Hun har ledet mange til Jesus på sine mange reiser jorden rundt med evangeliet. Selv har hun blitt prøvet i sin tro mange ganger, men gjennom nederlag og prøvelser har hun reist seg igjen og i dag reiser hun og hennes mann Greg rundt i USA med evangeliet.

Ordet hun deler med oss i 2016 er følgende (fritt oversatt fra engelsk):

Den levendegjørende Guds kraft kommer snart til å treffe kirken (menigheten)kraftig i denne endetiden, slik at våre familier vil til slutt bli frelst. Menn og kvinner som for mange år siden fikk visjoner og drømmer fra Gud og som siden trodde at de aldri ville få se dem oppfylt, de vil snart uten stopp ,finne seg selv i å gjøre nettopp det Gud kalte dem til. Denne kraftfulle endetiden vil bli dager med oppfyllelse, og store mirakler og helbredelser vil skje.

Det vil bli dagen for en stor utgytelse av Guds herlighet, når tidlig - og senregnet kommer på samme tid! Dette vil bli en oppfyllelse av Apostlenes gjerninger - det blir DEN STORE FINALEN og der vi alle venter på Herrens komme! Jeg så det i fet skrift, med levende farger og jeg vil dele synet med deg, fordi sannheten er min venn, og de dagene er i disse dager! Vi lever i dem nå, og denne utgytelse av Guds hellighet er i ferd med å bryte ut for fullt. Halleluja! "

"Da Herren vendte Sions lagnad,var det for oss som en drøm. Da fyltes vår munn med latter,vår tunge med jubelrop. Da sa de blant folkene: «Store ting har Herren gjort mot disse.» Ja, store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade. Vend vår lagnad, Herre,som bekkene i Negev! De som sår med tårer,skal høste med jubelrop.
Gråtende går de og sår sitt korn,med jubel skal de komme og bære sine kornband." Sal 126,1-6.