"Men om tider og tidspunkt behøver vi ikke å skrive til dere, brødre.  For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna.  Men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skulle overrumple dere som en tyv.  For dere er alle lysets barn og dagens barn; vi hører ikke natten eller mørket til.  Så la oss da ikke sove som de andre, men våke og være edrue." 1 Tess 5,3-6.

I 1930 trodde flertallet av Tysklands jøder at deres liv ikke var i fare. De fleste av dem endte i gasskamrene. Men heldigvis så kommer ikke flere gasskamre i Europa, men det er heller ikke nødvendig for å gjennomføre den etniske rensingen som nå er innledet, skrev en jødisk skribent nylig. Hun mener tiden er inne for alle jøder å reise hjem til Israel. Antisemittismen er sterkt voksende over hele verden og heller ikke USA er en like sikker havn for jødene som landet en gang var.
Den jødiske skribenten sier at det er kun et sted som jødene kan leve i trygghet, tross vanskeligheter og utfordringer, og det er i deres gamle fedreland Israel. Ja, det er faktisk tryggere for en jøde å bosette seg i Hebron enn i de fleste av Europas hovedsteder. Fra hele Europa gjør jøder seg reiseklar til hjemreisen og forskjellen på denne tiden og under Hitlerkrigen er at denne gangen møtes jødene med åpne grenser og åpne armer idet de vil høre ordene: Velkommen hjem!

Jødene over hele verden er reiseklar til å reise hjem. Deres hjem er landet Israel. Enhver våken jøde ser nok hjemreisen til sitt eget hjem som den eneste utvei i dagens hets mot dem.
- Men hva med oss kristne i denne verden? Er vi reiseklar til vår hjemreise, til vårt hjemland? Ja, hvor er det, lurer mange ubefestede kristne på?
Forfatteren av hebreerbrevet opplyser oss hvor vårt hjem er, vi leser i Hebreerbrevet 12, versene 22-24:

"Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidssamling,til menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod."

Vi lever i skjebnesvangre tider. Vi må velge standpunkt, tror vi at Jesus kommer snart for å hente sin brud (menighet) hjem til seg- himmelen? Eller tror du at "alt går seg til"? En må ikke forhaste seg og bli hysteriske, nei, verden går nok ikke under denne gangen heller. Er du blant dem så tenker slik, da er det kanskje på tide og revurdere din oppfatning av teamet. Jesus sa for 2000 år siden: Jeg kommer snart! Hvem kommer han for å hente? Jo, han henter hjem dem som venter på ham, på sin brud, de kristne som har gjort seg klar til avreise.

"Men én ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Det er ikke slik at Herren er sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et drønn, elementene skal komme i brann og oppløses, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme fram i lyset."
2 Pet 3,8-10.