"Hvorfor er folkeslag i opprør, hvorfor legger folkene unyttige planer? Jordens konger reiser seg, fyrstene rådslår sammen mot Herren og hans salvede: «La oss sprenge deres lenker og kaste repene av oss!» Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem. Så taler han til dem i sin vrede, med brennende harme skremmer han dem: «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.» Salme 2 , 2-6.

I debatter om Gud hører vi ofte om de "svartsynte kristne", pietistiske Vestlandet eller "bibelbelte" på Sørlandet. Fellesnevneren for disse kristne  er at de er representanter for den gamle fryktreligionen, sier motstanderne av de "svartsynte etc". De mener at det har skjedd en fundamental forandring i det norske folks religiøsitetsliv . De er ikke lenger drevet av frykt - frykt for "Guds" straffedom, frykt for helvetes lidelser eller frykt for djevelen! Nei, den norske måten å tro på Gud  har opp igjennom årene utviklet seg til å bygge på tillit! De frykter ikke lengre at Gud vi straffe dem med helvetes lidelser eller fortapelse. De har tillit til at Gud vil alle vel, han ønsker det beste for oss og han setter iallefall ikke som ultimatum at vi må tilhøre en bestemt tro for å unnslippe helvetes lidelser.

- Slike gammeldagse kristne, som truer med helvetes lidelser og fortapelse for alle dem som tillater seg å tenke selv ved å bruke sin egen fornuft, de tilhører fortiden. Disse er på vei ut og de er snart alene om sin helveteslære, sier motstanderne til oss  "gammeldagse kristne", - "for de tror nordmenn flest har tillit til en kjærlig og tilgivende Gud og hans tilgivelse for gale ting som blir gjort. Han har forståelse for at livet her på jorden kan være vanskelig." Derfor tror de ikke på en evig fortapelse.

De tror ikke Gud er en hard og nådeløs dommer slik de "svartmalte" påstår, men Gud er en mild, kjærlig og full av forståelse. "Bare se på Jesus," sier de, "det bildet Jesus tegner av Gud, tyder på det stikk motsatte av hva de "svartmalte" hevder. Nei, Gud er en kjærlig, barmhjertig og tilgivende Far, som neppe er av et så ondt kaliber at han kan tenke å tilintetgjøre store deler av sine barn." Gud har ikke endret seg, men oppfatningen av Gud hos menneskene endrer seg. Eliten av det norske folk lar seg ikke lengre true til tro av frykt for å komme til helvete. De "nytroende kristne" som tror, gjør det av tillit til at Gud faktisk elsker dem og vil dem vel. Det er noe helt annet enn evig fortapelse i helvetet, hevder de.

En av de "gammeldagse" evangelister spør hver og en han møter på i sin hverdag : Er du er en kristen? Ja, jeg tilhører statskirken, en annen sier Jehovas vitne og en tredje sier han er døpt,konfirmert og gift i kirken. Da sier evangelisten : Jeg spurte ikke om deres trostilhørighet, jeg spørr om dere har tatt imot frelseren Jesus? Utfra det spørsmålet står de lydhøre til evangelistens ord til og mange av de han møter blir personlig kristne , dvs Jesus er blitt deres Herre.

God helg!

"Jeg sier dere, mine venner: Vær ikke redde for dem som slår legemet i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som først kan slå i hjel og så har makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere: Det er ham dere skal frykte!" Luk 12,5