"Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.. Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen.  For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud. " 1 Kor 11,3 og 11-12.

 Hva kjennetegner en diktator? Han er autoritær i sine handlingerI  En som krever lydighet, er streng og diktatorisk. Verdenshistorien kan vise til flere slike personer som har herjet på jorden, men som til slutt møtte sin overmann, døden. Dagens drypp sier at Kristus er enhver mann sitt hode, mannens tanker kommer således fra Kristus, slik som kvinnens tanker kommer fra mannens hode og Kristus sine tanker kommer fra Gud. Et slikt styresett er av åndelig karakter, hvor Guds tanker gis til Kristus,så til mannen, så til kvinnen. Men om vi nå tror at mannen er over kvinnen i Guds øyne, så poengterer Paulus :

"Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne, men alt er fra Gud."

Kristus gjorde ingenting på jorden uten at Gud har vist ham hva han selv gjør , jfr.Joh 5,19: "Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen." Likeledes sa Jesus til sine disipler, jfr. Joh 15,14-15:

"Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg har hørt av min Far."

Når så mannen er kvinnens hode, så må han formidle det "hans hode - Kristus har sagt til ham. I et ekteskap er mannen og kvinnen ett kjød og det mannen hører fra Kristus, vil han meddele sin hustru. Fra Edens hage skjedde det at Gud hadde sagt til Adam, ikke til Eva : Og Herren Gud gav mannen dette påbud:

«Du kan spise av alle trærne i hagen. Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.» 1 Mos 2,16-17.
Adam fikk senere Eva til hustru, og han instruerte henne om hva Herren Gud hadde sagt ham. Det ser vi når Eva senere møter slangen, da gjentar hun ordene som mannen fikk av Herren Gud. Når vi lever våre liv i rett forhold med Gud, da er vi ett i Kristus , som Kristus er ett med sin Far.
 
Paulus avslutter det hele med en oppsummering og avslutning slik:

"Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Men hver og en i sin orden: Kristus er den første, deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal herske som konge inntil Gud «har lagt alle fiender under hans føtter». Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden. For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle." 1 Kor 15,20-28.