" Herre, min Gud, mange under har du gjort, og mange tanker har du til vårt beste; ingen kan måle seg med deg. Vil jeg tale og fortelle om dem, er de så mange at de ikke kan telles." Salme 40,6.

Statistikken viser at de som kommer til troen på Jesus Kristus gjør det i 20 års alderen. Så det er vel ikke for intet at Forkynneren sier i 12,1: "Tenk på din skaper i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,».

Når alt går på "skinner" og du har bare glede og fryd i ditt hjerte, da er det ikke mange som vil ta seg tid for å høre om Menneskesønnen som døde for våre synder.
Men det finnes unntak, og de finner vi i alle aldre, nemlig bønnebarna. "Bønnebarn" kalles det når en kristen mor eller en annen kristen ber for sin datter/sønn etc.
Jeg må ha hatt noen som bad for meg i oppveksten, for uansett hvor jeg kom eller flyttet til, så møtte jeg snart på en som var kristen. Han eller hun vitnet for meg om hva Jesus hadde gjort for oss mennesker,da han ga sitt liv på korset for oss. Alt det gale en måtte ha gjort i livet ble strøket ut i Guds protokoll, den dagen Jesus ble Herre i våre liv.

Til slutt ble kallet om å følge Jesus så sterkt, at det falt meg naturlig å slippe ham inn i mitt hjerte. Fra den dagen begynte et åpent liv med frelseren Jesus, før hadde jeg hatt han lenge på innsiden, men han hadde ikke "talerett" hos meg!

Nå har årene gått og jeg fikk stiftet familie med en kone som åpent forkynte at livet for henne var Jesus. Så fikk vi 5 døtre etter hvert, og de hørte og lærte Jesus å kjenne. Noe som resulterte i at de alle ble med Jesus og vandret daglig med ham. Nådegaver fikk de til å bruke i sine omgivelser. I dag har de stiftet egne hjem, hvor Jesus er hovedpersonen. Barnebarn har vi fått 14 av og nå ser en fram til å komme i klassen som heter "oldeforeldre". Stort høyere kan en ikke forvente å komme uten en spesiell oppgave som Herren har lagt klar for oss to.

Sykdommer har rammet oss med prøvelser som vi ikke alltid kan forstå. Hvorfor Herre skal vi ha sykdommer, da du tok dem alle opp på Golgata kors. Ved dine sår har vi fått legedom, sier profeten Jesaja i 53,5 :"Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,ved hans sår har vi fått legedom."
- Vi vet at djevelen er ute for å prøve å få oss bort fra Jesus, og da bruker han alle sine knep. Du vet vi sier: Som man reder ligger man!
Underforstått, du har selv laget sykdommen for deg. Det kan en si om en røker,drikker alkohol,bruker narkotika, spiser seg fet,sitter for mye i ro,driver utroskap, er pengegrisk og lyver seg til ting etc. Alle slike ting vil føre oss til en tilstand som vi blir syke av, selvforskyld. Men om vi har vært "dumme" i vår livstid hittil, så har vi fått tilgivelse for våre feil hos Jesus.
- Jesus sa til kvinnen som hadde drevet hor : Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort og synd ikke mer! Feilen hennes var hor, som etter loven var døden. Denne loven tok Jesus og satte oss over i hans nåde, og derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Rom 8,1.

"Hjertets råd hører mennesket til, men fra Herren får tungen sitt svar." Ordsp 16, 1.