"Lytt til det jeg sier, min sønn, vend øret til og hør mine ord! Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen." Ordsp 4,20-22.

Jesus vandret rundt i hele Israel og hvor han enn kom helbredet han syke,blinde,stumme etc. En sånn vandringsdag nærmet han seg byen Jeriko, hvor en blind mann satt ved veien og tigget. Mannen hørte at mye folk kom forbi, og han spurte dem hva det var som stod på? De svarte ham at det var Jesus fra Nasaret som gikk forbi. Da tentes troen i hans hjerte om å bli seende og han ropte : «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» De som nå gikk foran, skjente på den blinde mannen og bad ham tie, men da ropte han bare enda høyere: «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset faktisk Jesus og bød at den blinde skulle føres til ham. Da han kom, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde mannen svarte: «Herre, la meg få synet!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne mannen se, og han gav seg i følge med Jesus og lovet Gud. Hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud." (Jfr Luk 18,35-43).

Dagens drypp sier videre fra vers 23-27: "Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer,for livet går ut fra det.Hold deg fra å tale falskt,bruk aldri leppene til svik! Ha øynene rettet framover,fest blikket på det som ligger foran deg! Legg merke til de spor du skal følge,hold hele veien stø kurs! Vik ikke av til høyre eller venstre, hold foten borte fra det som er ondt!"

Kong Salomo var en vis mann og han formaner sin sønn til å høre på sin far og de ord han taler til ham. "Slipp dem aldri ut av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte! For de gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen." Johannes 1,14, sier at "Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet." Ordet er Jesus. Da forstår en at ordene gir liv til den som finner dem, og helsebot for hele kroppen. For Jesus er i går, ja i dag den samme og det blir han til evig tid. Derfor den som har Jesus mangler ingen ting i sitt hjerte.

En ungdom forteller følgende på en blogg :

"Jula 2005 åpenbarte Den Hellige Ånd for meg Salomos ordspråk 4, 20-22 ”Min sønn, gi akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale! La dem ikke vike fra dine øyne, ta vare på dem i dypet av ditt hjerte! For de er liv for dem som finner dem, og helse for hele hans legeme.” Da skjønte jeg at jeg skulle bli frisk hvis jeg fulgt dette. Jeg gråt og gråt av glede for at Gud ville helbrede meg. Så jeg begynte å stole på dette bibelverset hver dag. Det ble som medisin for meg. Hele dette året ble en prosess for å fornye sinnet mitt. Jeg ble bedt for av mange, men ingenting skjedde.  Jeg husker mamma alltid sa til meg: ”Se på troen og troen svant, se på Jesus og troen vant.” Dette ble til veldig hjelp og trøst for meg. Alt jeg trengte å gjøre var å se på Frelseren min."

Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.»

Din tro er signalet til helbredelse, hva det enn måtte være. Hvor stor er din tro i dag på en skala fra 1- 100 ? Men hva er tro da? Hebreerbrevet sier om tro i kap 11,1 :

Tre forskjkellige oversettelser av samme vers:

"Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees."  (1930)
"Troen er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser." (1978/85)
"Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser." (2011)

God helg!