"Ja, dette får hjertet til å skjelve, det hopper i mitt bryst. Lytt til braket av hans røst, hør hvor det drønner fra hans munn! Han lar lynet fare under hele himmelen, han sender det til jordens ender.Etterpå ruller tordenen, det er hans mektige røst som runger. Han sparer ikke på lyn når hans stemme høres. Gud gjør under når røsten runger, han gjør storverk som vi ikke fatter. Til snøen sier han: «Fall ned på jorden!» og likedan til det sterke skyllregn. Da setter han bom for menneskenes arbeid, så alle kan merke hans gjerninger. Villdyr går til sine huler og holder seg i sine hi.Stormen farer ut av sitt kammer, og med nordavinden kommer kulden. Når Gud puster slik, blir det is, selv store vann fryser til. Han fyller skyene med væte og brer ut sine lysende skyer." Job 37,1-11.

l april 1973 fikk David Wilkerson en visjon om kommende forfølgelser. Jeg tar med hovedpunktene i visjonen: Det vil komme :

- en verdensomspennende depresjon som er forårsaket av økonomiske kriser. Konserner vil gå konkurs, og kirker og misjons­organisasjoner vil komme i store vanskeligheter. Vi trenger til i de følgende gode år å forberede oss for en omfattende økonomisk krise. Pass derfor på at din øko­nomi er iorden for å kunne tåle de kommende harde tider.

- Naturen har veer. Overnaturlige tegn og forandringer og verdensomspen­nende ulykker er naturens veer som blir hyppigere og mer intense ettersom vi nærmer oss opprettelsen av Guds kon­gedømme her på jorden.

- En flod av smuss og en dåp i elendighet. Pornografiske filmer vil bli vist på TV som nattprogram. Aviskiosker vil flyte over av ubeskrivelig smusslitteratur, og det vil bli tillatt pervers seksualundervisning i skolene. Det vil en tid se ut for at denne smussbølge vil snu seg, men plutselig vil Satan øse ut en flod av råttenskap, råhet og smuss fra helvete.

- Opprør i hjemmene. Det nye og altoverveldende ungdomsproblem i verden vil bli barns hat til sine foreldre. (Matt. 10,36) De unge vil ikke komme på talefot med sine foreldre, — de vil forråde dem, forakte dem, bedra dem og føre dem bak lyset. Dette opprøret vil bli verre enn narkotika, seksuelle utskeielser og alkohol.

- Forfølgelsesraseri mot alle som virkelig elsker den Herre Jesus Kristus ,jfr. Joh. 15,18—20. Matteus 10,21—25. Denne forfølgelse vil skille de sanne troende fra de falske. Det vil fremdeles være de som taler i tunger, men tjener Satan. Øksen ligger allerede ved foten av treet. Matt. 3,10. Hveten vil bli skilt fra klinten. Det er altfor mye synd i åndsfylte kretser. Alle som lever med Gud i Jesus Kristus skal lide forfølgelse. Tim. 3,12.

- En Guddommelig åndelig kirke vil bli oprettet av sanne Jesus tilbedere — som forener alle raser, klasser og alder, ja alle kirkesamfunn. Disse kristne vil få det inderligste forhold og samfunn med hverandre og med Jesus på grunn av forfølgelsene. De vil vokse i åndelig styrke og ikke være opptatt av hvilken menighet man til­hører, men samle seg om Jesus og Hans gjenkomst. Denne hellige kirken vil oppstå nesten usynlig etter som forfølgel­sene øker. Den vil også nesten være radikal i sin evangeli­sering. Den vil ha overnaturlig kraft til å få evangeliet ut til alle verdenshjørner.

For øvrig påpekte han at det ville komme en undergravning av kristen undervisning. Politisk forfølgelse, finansielle problemer, student urolig­heter og mangel på respekt for ledere, liberale og guds-fornektende lærere som undergraver troen. Vær forberedt på vanskelige tider både økonomisk og åndelig.

"Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær," jfr. Luk. 21,28.
  
Hva kan vi gjøre i mellomtiden før vår forløsning stunder til? Hvordan kan vi greie å gjøre det vi egentlig er satt til å gjøre når så mange går i mot Herren og de mange prøvelser som kommer i mot oss? Er det ikke da like godt å gi opp? Nei! Gud har alt under kontroll. Universet og hele Guds skaperverk er under Guds kontroll. Dette kaller Jesus fødselsveer og de vil øke etterhvert som fødselen av Guds rike nærmer seg. Vi skal ikke frykte naturkreftene når vi er Guds barn, du husker Jesus fikk bølgende på Genesaretssjøen til å legge seg, og han er i går, i dag , ja til evig tid den samme.

"Da blåste det opp en kraftig storm over sjøen, så båten nesten ble borte mellom bølgene. Men Jesus selv sov. De gikk bort og vekket ham og sa: «Herre, frels! Vi går under!» Han svarte: «Hvorfor er dere redde? Så lite tro dere har!» Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille." Matt 8,24-26.