«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet.» Luk 18,41.

"Nå er det enkelt å se inn i framtiden!  Du skal bare finne ditt pensjonstall."  Ja, slik annonserer et forsikringsselskap sitt budskap til det norske folk.
- Skulle vi som er kristne annonsere i media med vårt budskap - så ville jeg skrevet : " Nå er det enkelt å se inn i framtiden! Du trenger bare å finne fram boken Bibelen, og lese i den siste boken  "Åpenbaringsboken".
Da vil du finne ut din framtid og hvordan din tilværelse vil bli i framtida. Det er som å opptjene til din pensjon, du vil få se sluttsummen den dagen "pensjonsdagen" kommer .

Mange frykter for fremtiden i dag. De synes alt er så vanskelig og uforsigbart. Byene våre er utrygge å gå alene i. Ondskapen er til å føle og ta på. TV og aviser har stort sett bare elendighet å vise oss, selv om de viser bare et speilbilde av virkeligheten. Å være en kristen, gjenfødt person i Jesus Kristus, gir oss en unik trygghet midt i all galskap rundt en. Vi kan si alle ting til Jesus, han har alltid tid å lytte til oss.
Vi kaller det å be til vår frelser og Gud i Jesu navn. Noen bønner er skrevet ned i Bibelen, Guds ord, til bruk for oss.

Be disse bønnene fra ditt hjerte:

"Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei,og led meg på evighetens vei." Salme 139,23-24

"Vær på vakt, og la dere ikke sløve av svir og drikk eller av livets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den skal komme over alle dem som bor over hele jorden. Våk hver tid og stund, og be om å få kraft til å komme velberget fra alt dette som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen." Luk 21,34-36.

Jesus hører våre bønner og svarer på de oppriktige bønner som kommer fra ditt hjerte.
- Om alt står på "hode" i ditt indre og du vet ikke ut eller inn på noe. Da er løsningen JESUS også der, han er troens opphavsmann og fullender.
Alle som har kjent Guds herlighet i sitt hjerte glemmer alt som er trist og ondt, når en kneler ned "ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem frå Hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er : Då er det hugnad å leva her."

Jesu oppmuntring til oss troende kristne lyder enn i dag, slik som dagens drypp : «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» 

"La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er." Joh 14,1-2.