"Når en av dere har en sak mot en bror, hvordan kan han våge å legge den fram for hedninger og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Da må dere kunne dømme i saker som angår dette liv. Men når dere har slike saker, hvordan kan dere sette folk som menigheten ser ned på, til å være dommere? Dette er en skam for dere! Finnes det da ikke en eneste blant dere som har visdom og kan ordne opp i saker mellom brødre?" 1 Kor 6,1-5.

Når troende menn eller kvinner kommer opp i "krangel" om nabogrenser,utførelse av et arbeid,krenkelse av en persons verdighet etc. Hva gjør de som rammes av dette?
De er bekjennede kristne alle parter, men "kjødets attrå" krever full oppreising av "lidt" tap. Det verste er om partene tilhører forskjellige menigheter, da er det lett for å bli ekstra 
kranglete. Paulus hadde observert at medlemmer innen samme menighet hadde hatt rettssaker opp til doms imot hverandre.
"..,hvordan kan han våge å legge den fram for hedninger og ikke for de hellige?" spør Paulus.

- Om vi tenker på dagens kristne mennesker, så tror jeg ingen eller få av dem ville tatt en slik sak opp med sine medbrødre som var å regnes for "hellig". Men en kunne sikkert luftet saken for en som de betrodde seg til, men om denne var moden nok (hellig) til å snakke med motparten også, og motparten gikk med på det, da kunne saken løse seg slik som Paulus anbefaler. Men vi nordmenn er mere slik at vi må skille mellom verdens gods og det himmelske. Det stemmer ikke med Paulus sine ord :

"Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Og dersom verden skal dømmes av dere, er dere da ikke i stand til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler?"

- Hvilke engler skal vi troende dømme? Det kan ikke være de som står foran Guds trone eller som virker i himmelen, eller våre "skytsengler" ? For Jesus sa til dem som ikke trodde på en oppstandelse, jfr Matt 22,29:

«Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. 30 For etter oppstandelsen tar de ikke til ekte og tas ikke til ekte, men de er som englene i himmelen.»

Nei, det må være de falne englene, som Satan dro med seg etter han gjorde opprør mot Gud, som vi leser om i Åp 12,7-12:

"Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og hans engler gikk til krig mot draken. Draken kjempet sammen med sine engler, men ble overvunnet, og de kunne ikke lenger ha noen plass i himmelen. Den store drake ble styrtet, den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan og som forfører hele verden; han ble kastet ned på jorden og hans engler med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden. Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen».