"Se, jeg samler dem fra alle de land jeg drev dem bort til i min vrede, harme og store uvilje, og fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere. Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel vil jeg trofast sørge for at de slår rot her i landet.Jeremias 32:37-41.

Hvorfor ble israelsbarn så ulydige imot sin Far i himmelen, at de snudde han ryggen og tilbad andre guder i sin livsvandring? Ja, hvorfor?
Gang på gang sendte deres Far ut utsendinger til dem og bad dem vende om fra sin avgudsdyrkelse og bad dem komme tilbake til ham. Men få var det som hørte på utsendingene fra Far. Så var det bare en mulighet tilbake, han Far sendte sin sønn Jesus Kristus til dem, han måtte de vel ta imot og vende om til Far igjen?
- Men det skjedde ikke, selv om sønnen virket blant dem fra trettiårsalderen og i 3 1/2 år med helbredelser av alle slag sykdommer som folk led av, så var de så
Forherdet i sitt hjerte, at de fikk sønnen dømt til døden av rettsapparatet. Men døden kunne jo ikke holde på Livets Sønn, så hans Far reiste han opp fra dødens grav på den 3.dagen. Noen dager deretter tok han avskjed med sine venner på Oljeberget og straks deretter ble han rykket opp i luften og en sky skygget for han og han ble ikke synlig mer for dem. Men selv om isralittene ikke tok imot Sønnen til Far, så var det noen som gjorde det og til dem sa han før han ble tatt opp til sin Far:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,19-20.

Da ble vi hedninger også tilbudt samme Far som jødene, for de som først var Guds eiendoms folk, fikk nå oss hedninger med også. Vi ble en flokk og Far satte sin sønn til hyrde over flokken som vil følge ham og sin Fars bestemmelser. Ordene fra Far lyder ut til all jorden:

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn." Joh 1,12. De tar imot ham regnes med som "bruden", anten det er jøder eller hedninger.

Men hva da med det israelske folket, som har lukket sitt hjerte for frelsen i sønnen Jesus Kristus?
En fri oversettelse fra dagens drypp sier det slik:

"Kom tilbake, du Israel, kom tilbake til ditt land, kom tilbake til din Gud. Du forlot meg, men jeg har aldri forlatt deg. Jeg har elsket deg med en evig kjærlighet. Jeg har ventet på deg i lang tid. Jeg har forberedt et sted for deg og jeg kommer snart. Forlat nasjonene og vend tilbake til ditt land og til din Gud. Jeg dømmer nasjonene allerede nå for deres ondskap og hat mot deg. Men mine planer for deg er annerledes." 
 
Men vi har mange som lever i dag som frafalne kristne, slik som jødene forlot sin Far, slik har mange, ung som gammel, forlatt sin første kjærlighet til Jesus Kristus. Også de har muligheter enn i dag å vende om og komme tilbake til troen på Jesus Kristus. Nådetiden er tiden fra Jesus dro hjem til sin Far i himmelen og til han kommer for å hente sin brud, som består av jøder og hedninger, som tror på Jesus som Messias. Siden så vender Messias tilbake på Oljeberget i Israel og der og da begynner en ny tid for jødene og landet Israel. Jødene som nektet å tro at Jesus var og er Messias, skal se han komme i skyene, jfr Åp 1,7  :

"Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

"Hvem har hørt noe slikt, hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag, kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barn med det samme veene kom." Jes 66,8.