"Siden sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for at de skulle fange ham i ord. De kom og sa: «Mester, vi vet at det du sier, er sant og at du ikke bryr deg om hva andre mener. For du tar ikke hensyn til person eller rang, men lærer virkelig hva som er Guds vei. Si oss: Er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Skal vi betale eller la det være?» Men Jesus merket hykleriet deres og sa til dem: «Hvorfor setter dere meg på prøve? Kom hit med en denar, og la meg få se den!»  De gav ham en, og han spurte: «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de.  Da sa han til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!» Da ble de helt forundret over ham." Mark 12, 13-17.

Når det gjelder å være en troende Jesu venn og samtidig som du er engasjert i lokalpolitikken, er ofte et dilemma : Går det an å skille troen og politikken i deg?
Dagens drypp tar for seg dette i en spørsmålsrunde der fariseerne og herodianerne ville vite svaret på om det gikk an å betale skatt til keiseren? Jødene hadde jo Gud til Far og var ikke treller under andre folk, inkludert keiseren. Jesus merket deres hykleri med det samme og stilte dem derfor et motspørsmål med å vise dem en denar:

- «Hvem er det som har sitt bilde og sitt navn her?» «Keiseren,» svarte de. Da sa han til dem: «Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!»

Jesus koblet ikke Guds rike og keiserens rike sammen. Svaret var enkelt å leve etter: Gi keiseren hva han tilkommer og Gud hva Guds er. Så ble den debatten over, ingen hadde noe å tilføye det svaret. Men en annen debatt som oppstår innen den kristne menighet hver dag er: - Er Kirken dvs Guds rike åpen for alle mennesker? Skal det være en åpen folkekirke, hvor alle trosyn skal føle seg velkommen, eller er det noen vilkår for å bli regnet med å tilhøre Guds rike?
- Jesus fikk besøk om natten av en "folkekirkemann" og han ville vite veien til Guds rike: 

" Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»... Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd." Joh 3,3 og 5-6.

Landet vårt har hatt en folkekirke hvor ca 95% av folket stod innskrevet som medlemmer. Historien viser at denne folkekirken hadde makt i folket og landet vårt.
Det er få som har tenkt på Jesu ord :
"Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike."
Eliten som styrte isralittene på Jesu tid, fikk ikke godskrevet sin tro og oppfatninger om sin lære. Jesus satte dem på plass mer enn en gang, ja, det ble så mange ganger, at de til slutt dømte ham til døden for Guds bespottelse. For han sa han var Guds sønn og Messias. Etter Jesu død og oppstandelse oppstod der en sekt for de som ville følge Veien. Derfor sa jødene i Roma til Paulus :

"Men vi vil gjerne høre av deg hva for meninger du har. For vi vet i alle fall så meget om denne sekten at den overalt støter på motstand.» Apg 28,22

Mange er engasjert i lokalsamfunnet og mange har i flere perioder vært aktiv i lokalpolitikken, pluss medlem i Kirka. Men så kommer det en "vekkelse" over bygda og det blir det liv i forsamlingen. Men så kommer en ny prest til "gards" som går inn for å vie homofile i kirken, da oppstår det splittelse i medlemsmassen. Da kan vi høre noen si høyt:

- Vi som ikke har vært blant de mest aktive i kirken og på bedehuset, vi har alltid trodd at kirke - og bedehusfolket var synonymt. Vi har ikke vært klar over at arbeidet med å danne egen menighet har foregått over lengre tid. Det har eskalert etter at den nye presten ble ansatt.

– "Bedehusfolket" vil flytte flere kirkelige handlinger dit; som dåp, trosopplæring og konfirmasjon. Og når det som skjer nå er så splittende, må det være flere ting enn bare homofili-saken. Så må vi leve med at de isolerer bedehuset som bygdefolket bygget på dugnad. Bedehuset har vært en møteplass for de fleste i bygda i ulike sammenhenger. De  gjør og har hatt et fantastisk godt barne - og ungdomsarbeid. Mange føler nå at det blir vanskelig, da den nye menigheten tar så sterk avstand til kirken.
- Men noen tviler på at sognepresten må tale for tomme kirkebenker. Det er kanskje enda flere kirkegjengere der nå. Den delen av befolkningen som ikke har gått så mye i kirken, har begynt å gå der mer etter at den nye presten kom. Jeg mener kirken skal være raus og inkluderende og at man skal gjøre "døren høy og porten vid", er røster som da høres i bygda.

"Da var det en som spurte: «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem: Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør! For jeg sier dere: Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det." Luk 13,23-24.

God helg!