"Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som stod og kalte på ham og bad: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» "Apgj 16,9

Paulus hadde et syn: Det var en makedonier som stod og kalte på ham og bad ham om å komme over til landet deres for å hjelpe dem. Paulus gjorde som han så og dro av sted. I dag høres mange rop fra alle kanter av verden : Kom og hjelp oss!

Nylig fikk jeg et opprop om hjelp til å gi penger til innkjøp av Bibler. Det var kristne i Ukraina som bad om Bibler og lederen for misjonen skrev :

" Jeg hadde aldri trodd at en bit isopor skulle gi meg tårer i øynene, men det gjorde det i går! Da var jeg med på en bønnesamling i storbyen Kharkiv,helt øst i Ukraina. Etter oppstanden i februar 2014 ble byen delt i to leirer, en som støttet de de nye makthaverne i Ukraina på den ene siden og de mer Russland - vennlige på den andre.
- I sin fortvilelse over volden og splittelsen begynte mange kristne å komme sammen i bønn-midt mellom de to leirene. Den 2. mars 2014 bestemte de seg for å be kl 07.00 om morgenen hver dag - under åpen himmel. Da jeg kommer dit er samling nummer 652 i en ubrutt rekke - av mennesker som ber om fred. Mellom 20 og 50 kommer hver dag, fra ulike menigheter. Ansvaret går på omgang mellom kirkene. Midt i kulde og snedrev faller alle sammen på kne på hvert sitt lite stykke isopor og en av disse bitene får jeg. Den er tydelig preget av at mange mennesker har ligget på kne i lang tid.

Så ser vi hvordan Bibelen etterspørres mer enn noen gang tidligere. Over 70000 bibler er utdelt til de militære på begge sider av konfliktlinjen, på både ukrainsk og russisk. Ingen har opplevd at noen sier nei takk."

Den gylne regel:
"Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum." Matt 7,12
   
To veier
"Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den." Matt 7,13-14.