"Herre, jeg tar min tilflukt til deg, la meg aldri bli til skamme! Frels meg i din rettferdighet! Salme 31,2

Kjære Far!

- La mitt liv, kjære Far, være til oppbyggelse og fornyelse for andre. La aldri mitt ego sette en stopper for hva andre kan få av deg.
Hjelp meg til at alle mine gjerninger være gjort i kjærlighet for deg og ditt verk. Gi meg mer av din kraft, slik at alle omstendighetene rundt meg aldri skal få styre meg og mitt forhold til deg.
- Jeg vil så gjerne Far vise andre hva de kan bli i deg. La Den Hellige Ånd som er vinneren inne i meg få utvikle en mild og stille ånd, som er dyrebar for deg. Jeg vil alltid, kjære Far, være et vitne for deg! Hjelp meg aldri til å holde noe for meg selv, som jeg skulle ha delt med andre.
- Jeg trenger din visdom til å tale, når jeg skal tale og tie når jeg skal tie. Hjelp meg alltid å være den som du skapte meg til, at alle de verdier du la ned i meg komme fram.


Hjelp meg til å ikke skjule noe med en maske. La alt jeg sier og gjør komme fra et rent og oppriktig hjerte. La alle mine kilder ha sitt utspring i deg og ditt ord. Gi meg mer av deg og ta mer av meg og mitt eget.
- La mitt ego dø og la det bygges opp en personlighet i meg som sprer lys og velsignelse på alle plassene jeg går. La meg alltid og til alle tider være oppbygget av deg og ditt ord. Far, jeg elsker deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel, av all min kraft og av all min forstand. Amen

Hilsen din datter!

"Derfor vil jeg prise deg blant folkene, Herre, og lovsynge ditt navn." Salme 18,50.