OPPRYKKELSEN er ikke det samme som Jesu gjenkomst.

"Dette sier vi dere med et ord fra Herren: Vi som nå lever og blir tilbake til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn.  For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp.  Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"
1. Tess 4.15,17

- Når en kommer i en viss alder, sa en forkynner, begynner de eldre bare å snakker om opprykkelsen av bruden, men sa han, vi lever jo her og nå, og evangeliet skal nå ut til alle folkeslag!
- En bad til Jesus : Herre du må ikke komme for å hente oss nå, for jeg har ennå så mange av mine som ikke er frelst!
- I mitt indre toner alltid disse ord, når dette tema kommer opp : " Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. ...Åp 22,20.
Leste om dette tema på "nettet" og oppsummeringen ble:

Bibelen skiller tydelig mellom opprykkelsen og Jesu gjenkomst. Eller man kan velge å si at Jesu gjenkomst skjer i to faser. Først for å rykke opp de troende, og senere sammen med de troende for å opprette tusenårsriket.

Det er en rekke skriftsteder som understreker og viser oss at det ikke er mulig å se på disse to hendelsene som samme sak:

1. Opprykkelsen vil finne sted i luften, 1. Tess 4:15-17. Gjenkomsten vil bli på jorden, Sak 14:4

2. Opprykkelsen vil være for de troende, Matt 25:6-10, Joh 14:2. Jesu gjenkomst vil være samme med de troende, Judas 1:14, Åp 17:14.

3. Opprykkelsen vil være Hans komme som brudgom, Matt 25:6-10. Gjenkomsten vil være Hans komme som konge for å dømme og regjere, Salme 96:13, Sak 14:9, Matt 25:31,   
   Åp 19:15, 20:4

4. Ved opprykkelsen vil de rettferdige bli rykket bort fra de fortapte, Matt 25:6-10, 1. Tess 4:15-17. Ved gjenkomsten vil de fortapte bli tatt bort fra de rettferdige, Matt 13:40-42.

5. Ved opprykkelsen vil de rettferdige på jorden møte Herren i luften for å bli med Ham til himmelen, 1. Tess 4:17, Joh 14:2. Ved gjenkomsten blir de med i Hans
   kongedømme her på jorden, Matt 13:43, 25:34.

6. Ved opprykkelsen blir de som ikke tror forlatt her på jorden, Matt 25:10-12. Ved gjenkomsten blir de slått og kastet i dødsriket.

7. De troende som er døde vil vekkes til livet ved opprykkelsen, 1. Tess 4:15-17. Det ser ikke ut for at det blir en tilsvarende oppstandelse ved Jesu gjenkomst, Matt 25:31-46.

8. Opprykkelsen kommer overraskende, Mark 13:35-36, Jakob 5:8, Åp 22:12. Forut for Jesu gjenkomst vil det skje en rekke tegn, Matt 24:14-29, 2. Tess 2:1-8.

"Når det gjelder vår bror Apollos, har jeg bedt ham inntrengende om å reise til dere sammen med de andre brødrene. Men han vil ikke på noen måte reise nå; han kommer så snart han får anledning. Vær våkne, stå fast i troen, vær tapre og sterke! La alt dere gjør, skje i kjærlighet." 1 Kor 16,12-14.