"Men Jesus sendte ham straks bort  og sa strengt til ham: «Si ikke et ord om dette til noen! Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer som Moses har påbudt for den som lar seg rense. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» Mark 1,43-44

Bakgrunnen for dagens drypp var at en spedalsk kom til Jesus og falt på kne og bønnfalt ham: «Om du vil, kan du gjøre meg ren!»  Jesus syntes inderlig synd på ham, derfor rakte han ut hånden og rørte ved den spedalske og sa: «Jeg vil,bli ren!»  Med det samme var spedalskheten borte, og mannen var blitt helt ren. Dagens drypp sier at Jesus bød mannen ikke si et ord om det som han hadde gjort, men at han skulle følge forskriftene til Moses. Forskriften innebar at den spedalske skulle gå til presten og bære fram et offer jfr. 3 Mos 14,1-8:

"Herren talte til Moses og sa: Dette er loven om hvordan en med hudsykdom som gjør uren, skal erklæres for ren: Han skal føres til presten, og presten skal gå utenfor leiren og se på ham. Finner han da at mannen er helbredet for sin sykdom, skal han få folk til å hente to levende rene fugler, litt sedertre, karmosinrød ull og isop til renselsen av ham. Han skal la den ene fuglen slakte over et leirkar som er fylt med friskt vann. Så skal han ta den levende fuglen, sedertreet, den karmosinrøde ullen og isopen og dyppe alt sammen, den levende fuglen med, i blodet av den fuglen som er slaktet over det friske vannet, og stenke sju ganger på den som skal renses for hudsykdom. Slik skal han rense ham. Så skal han la den levende fuglen fly sin vei. Den som lar seg rense, skal vaske sine klær, rake av seg alt håret og bade. Da er han ren."

Likevel gikk mannen av sted og gav seg til å fortelle om det som hadde hendt ham og gjorde det kjent i det vide og det brede. Derfor kunne ikke Jesus gå å vise seg lenger i noen by. Han holdt seg i stedet utenfor byene, på ensomme steder. Men også der kom folk til ham fra alle kanter. Han var det man kaller etterspurt.

Er du også en slik som mannen, at du greier ikke holde på en "nyhet"? Norsk Tipping ringer vinneren opp umidelbart etter trekningen i vinnerspillet. For de er det om å gjøre å reklame for sin virksomhet, slik at flere spiller hos dem. Vinneren selv sier tippeselskapet at han/hun vil være anonym. Hvorfor? Jo, de vil ikke ha alle tiggerbrevene og meldinger på mobilen, samt den oppmersomhet det fører med seg å komme i lokalaviser og media. Det er en pris å betale for å gjøre seg kjent som for eksempel vinneren av 6 millioner.

I dag gjør vi kristne, Jesus kjent overalt hvor vi kan komme til med hans evangelium. Det gjelder nøkkelen til liv eller død for hvert menneske på denne jord.
Nå er det gamle borte og det nye er kommet for å bli, nemlig frelse fra synden er å få av frelseren Jesus, Guds sønn. Før han dro hjem til sin Far i himmelen opphevet han "seglet" på det gamle testamentet, med å kunngjøre det nye oppdraget for alle "hans barn" slik :

«...Meg er gitt all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,18-19.