"For et barn er oss født en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet  Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste." Jes 9,6

Jesus er veien, sannheten og livet. Tenk deg at alt er hans skaperverk, han var verksmesteren hos Gud. Bibelen bekrefter dette i Joh 1,1-5:

"I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham; uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det."

Joh 1,10 sier: "Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke."
 
"For i ham er alt blitt skapt,i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige,de som troner og de som hersker,både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet, som er kirken. Han er opphavet,den førstefødte av de døde,så han i ett og alt kan være den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset." Kol 1,16-20.

Hvordan ville du reagert på at ditt "skaperverk" ble benektet av alle menneskene på jorden, de sa bare at alt var blitt til av en "BIG PANG".
Hva sier du om arbeidsgiverene i landet vårt ble neglisjert av de ansatte, slik at de  ansatte trodde at det var de som var eierne?
Jeg tror de ville fått et lite vink fra eierne, at en slik oppførsel mot dem ikke ville bli tålerert for ettertiden. Heller ikke øyentjeneri er å foretrekke, for det vil også bli avslørt før eller siden.

Jeg husker en stor og kjent gründer ble rammet av konkurs pga "at han lå foran sin tid" i skaperutviklingen av produktene sine. De som overtok hans virksomhet kom inn i tiden som ga øket omsetning av varene han hadde utviklet. Som pensjonist likte han å gå rundt på fabrikken å snakke med arbeiderne om "ting og tang", men en dag fikk han beskjed fra ledelsen at han var uønsket på fabrikkområdet. Fabrikken som han hadde satset hele sitt liv på, fikk han nå ikke sette sine føtter på.
Dette gikk så hardt inn på mannen, at en dag ble han funnet død i sin egen bil, han hadde ledet eksosen fra bilen inn i bilen, hvor han satt. Døden ble hans befrielse fra mannens skuffelse over behandlingen han fikk av "oppkjøperne" av hans virksomhet.

Jesus Guds sønn satset alt på å befri menneskene fra synden ved å gi sitt eget liv til "løsepenger" for hvert menneske på jorden. Men Jesus er Guds sønn og døden kunne ikke holde på ham, for Jesus er og var uten synd. Han ble det "offerlammet" som ga oss mennesker redning fra evig død, borte ifra Gud.
Men en dag vil vår "nådetid" slutte her på jorden, da vil skaperen av universet kreve oss til regnskap. De som da ikke har tatt imot Jesu frelsestilbud vil bli "oppsagt" fra Guds virksomhet i all framtid. Måtte denne julen få oss nordmenn til å søke Herren vår Gud mens han er å finne.

Med disse ord vil jeg ønske alle mine mottakere av "dryppene" en riktig god julehøytid og så kommer jeg tilbake om Herren gir oss dager i et nytt år.

"Alle dere som lever på jorden, som bygger og bor i landene, se opp når banneret løftes på fjell,og lytt når de blåser i horn!" Jes 18,3.