"Det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev legger ingenting til. " Ords 10,22
         
I uken som gikk kom FN med sin rangering av hvilket land det er best å bo i, den menneskelige utviklingsindeksen til FNs utviklingsprogram. For 12. gang siden 2001 toppet Norge rangeringen. Inntektsvekst, jevn fordeling av inntektene og høy grad av likestilling ble trukket frem som noen av grunnene.

Tenk deg at vårt lille land skulle komme til topps for 12. gang som det landet som er best å bo i. Det er kanskje ikke så rart at flyktningene vil komme hit til oss. Medieflaggskip BBC som er britisk, synes ikke å være helt enig i konklusjonen til FN. På fredagens utgave var en av toppsakene deres at ikke alt var så bra i Norge.
BBC valgte å fokusere på de negative tingene om vårt land, og trekker frem fem ting som de mener trekker ned, at Norge er det beste landet å bo i.
De fem negative tingene er:

1. Skattene

2. Ølprisene

3. Overdoser. Norge er, sammen med Sverige riktignok, det landet som har nest flest overdosedødsfall i Europa.

4. Bensinpriser .«Men når man tar i betraktning hvor høye de gjennomsnittlige lønningene er, virker ikke prisnivået så ille», skriver BBC.

5. Ulvenes kår. Det er et dårlig land å bo i  - hvis du er ulv.

Selv havner britene på en 14. plass (delt med Sverige) på FNs ranking.

Men for all del Norge er et hyggelig land å bo i, tilføyer BBC, men de ville gjerne balansere inntrykket av den norske hyggen med disse overfornevnte fem punktene.

Dagens drypp i disse juletider minner oss om hva som gjør en rik. Svaret på vår velsignelse og rikdom er Herrens ære og intet annet. Det er ikke i eget strev vi har fått velsignelsen, nei, det er menneskene i vårt land som tror på en allmektig frelser og som ber om at Herren må velsigne landet vårt med gode gaver. Herren hører de oppriktiges bønner.

"Vi er i alle fall ikke lik mange andre, som vil gjøre penger på Guds ord. Med et oppriktig sinn, ja, sendt av Gud og for Guds ansikt taler vi i Kristus." 2 Kor 2,17