"Hele flokken brøt da opp og førte ham til Pilatus. Og de begynte å anklage ham og sa: Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt vill. Han forbyr å gi keiseren skatt, og han sier om seg selv at han er Messias, en konge. Pilatus spurte ham: Er du jødenes konge? Han svarte ham og sa: Du sier det." Luk 23,1-3.

Julehøytiden står for døren. Hvordan merker vi det? Jo, tradisjonene kommer fram i lyset. Vi oppdager at gatene er lyslagt med grønt og mange lys. Butikkene kommer etter med utstillinger som viser hvilke presanger du bør kjøpe til dine faste mottakere. Og så oppdager du øket trafikk på kjøpesentra, folk kjøper mat og klær, siden kommer innkjøp av julegavene. Jo, det er liv rundt jula.

I den originale jula var det også liv og røre fordi keiseren hadde påbudt alle voksne mennesker i hans rike om å la seg innskrive i manntall. Da måtte også Jesus og Josef av sted til byen Betlehem, for det var den byen de tilhørte. Men midt i denne vandringen til byen ble Maria mor til vår frelser og Guds sønn, Jesus. På grunn av den store innskrivningen i manntallet var det ikke ledig noen overnattingsplasser, så det eneste en bonde kunne tilby Josef og Maria var en stall. Her ble Jesus født i en kryppe. Tenk deg velkomsten av at Guds sønn var født som et menneske, ingen fanfare eller en kongelige hilsen fra de regjerende i landet. Nei, keiseren ville drepe barnet som var født og sendte folk ut for å drepe alle guttebarn under 2 år, for da skulle han være sikker på at den nye kongen som var født ville være død.

Dagens drypp omtaler slutten på Jesus sin gjerning her på jorden. Han var nå innhentet av sin egen disippel Judas, han viste de skriftlærde og ypperprestene veien hvor Jesus var. 30 sølvpenger fikk han for jobben. Pilatus var landshøvding og satt derfor på dommerstolen i Jerusalem. Jesus var ordknapp overfor Pilatus og Pilatus visste i sitt hjerte at Jesus var uten skyld, uten synd. Men dette var planen som Gud Fader hadde lagt for sin Sønn, han måtte "ofres" for verdens synd.

Han kunne når som helst ha påkalt legioner av engler, som da ville kommet ham til hjelp og reddet ham. Kan du tenke deg den selvkontrollen Jesus hadde over seg selv, han kunne jo fri seg selv om han ville. Men det var helt nødvendig for vår framtid med Gud, for Jesus tok på seg å bli et "soneoffer" for oss for våre synder.
Straffen vi skulle hatt ble lagt på ham, for at vi kunne gå fri i Jesu navn. På Golgata kors lød Jesu ord : "Det er fullbrakt!" Da oppga han frivillig sitt liv og døde, men tok livet tilbake fra døden, for at vi skulle få leve sammen med ham. Vel å merke , alle de som tar imot frelsen Jesus tilbyr oss mennesker.

"Søk Herren mens han er å finne,kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige skal forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren,
så vil han vise barmhjertighet,til vår Gud, for han er rik på tilgivelse." Jes 55,6-7.