"..og dine ører skal høre et ord som lyder bak deg når dere vil vike av til høyre eller venstre: «Dette er veien, på den skal dere gå!" Jes 30,21

Lydighet er viktig i mange av livets faser. Fra barnsben av begynner lydighet og da kaller en det oppdragelse. Barnas foreldre er det som oftes som får den oppgaven, selv om vi i dagens samfunn overlater ganske mye også til barnehagene. Dagens drypp forteller om å høre og gjøre etter det man hører. En god oppdragelse av barna vil alltid komme foreldre, men mest samfunnet til gode på sikt. Rettsvesenet har ikke problemer med barn som er lydige og gjør etter det som de er opplært i. +Da legger jeg til grunn at barnas foreldre har gjort jobben sin med oppdragelsen, men det hender at barn med god foreldreoppdragelse skeier ut senere i oppveksten og havner på "kjøret". Hvorfor? Barna syntes foreldrene var for strenge, måtte være hjemme senest kl 20.00 hver kveld. Fikk gjerne ikke det de ville ha etc.

Men svikter oppdragelsen, så svikter også grunnlaget for en god oppvekst. Du kan noen ganger møte problemene ved å se på foreldre på handletur med sine barn. Barna som er vant med å grine seg til ting, svikter heller ikke på kjøpesenteret. De griner og spenner med føttene mot sine foreldre fordi de ikke fikk sukkertøyet de ønsket seg og resultatet ble at de fikk det de ville ha.

Hva med oppdragelse for oss troende kristne i å høre etter Guds stemme i våre hjerter? Ånden taler til oss, for han har tatt bolig i oss som tror på Jesus som vår frelser. I Apostelgjerningene kap 8,29 og 38-39:

"Da sa Ånden til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg tett opptil den.» ...Så lot han vognen stanse, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger."

Hvordan ser du dette for deg? Å bli rykket bort fra et sted til et annet av Den Hellige Ånd. Det står ikke at Filip ble gjort usynlig for hoffmannen og hans følge, nei, han ble rykket bort.  Men Filip viste seg senere i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.
Apostelen Peter opplevet å høre Ånden tale til ham , etter først å ha sett et syn , vi leser :

"I det samme sto det tre menn utenfor huset hvor vi bodde. De var utsendt til meg fra Cæsarea. Ånden sa til meg at jeg skulle dra sammen med dem uten å nøle. Disse seks brødrene reiste også med, og vi gikk inn i mannens hus." Agj 11,11-12.

I dag opplever vi kristne nesten daglig å høre Guds stemme i vårt indre. Noen ganger får du tanker om noe du skal gjøre. Andre ganger er det at jeg må be for den og den. Tar en klokkeslettet når en fikk Åndens tiltale, så har mange senere opplevet å få bekreftet tidspunktet og hva vedkommende som en bad for hadde vært utsatt for. Derfor er det viktig å være lydhør i våre hjerter, slik at vi hører hva Ånden sier til oss. En dag kommer kanskje vi til å bli rykket opp til Jesus, da vil vi bli savnet på jorden. Derfor er det viktig å være lydhør i disse dager, slik at vi hører dagens drypp : «Dette er veien, på den skal dere gå!"

"Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!" Åp 3,22

God helg!