"Hedningfolkene ble harme, men nå er din vredesdag kommet, og tiden da de døde skal dømmes. Da skal du lønne dine tjenere, profetene, de hellige og dem som frykter ditt navn, små og store, og ødelegge dem som ødelegger jorden." Åp  11,18

I dagens drypp er oppgjørets dag kommet og de 24 eldste i himmelen gir en hyllest til sin herre og mester, Jesus Kristus. De påpeker at hedningfolkene ble harme, men nå er Herrens vredesdag kommet, og da er tiden kommet, da de døde skal dømmes. Herren vil lønne sine tjenere, profetene, de hellige og dem som frykter hans navn, små og store, og han vil ødelegge dem som ødelegger jorden.

Det er tydelig at menneskeheten er kommet så langt at de er i ferd med å ødelegge jorden. Hva vil du tenke på i denne forbindelse ,som kan ødelegge jorden i dag?
Det første jeg tenker på er bruk av atomkraftverk som kollapser.

Men det som vil ødelegge jorden mest er atombomben og dens virkninger i sine omgivelser. Men det som verdens politikere er opptatt av i dag er klimaendringer på jorden. Den ene komiteen etter den andre blir oppnevnt på verdensbasis og det synes å ha gått politikk i hele "klimaproblemet". Flere sterke personer er engasjert og kommer med forslag til å få redusert Co2 utslippene verden over. Nylig ble det avholdt et nytt "Klimatoppmøtet 2015" i Paris og her ble "verden" enig, bortsett fra et land. Etter en intens drakamp i Paris er det endelige utkastet til en klimaavtale i mål. Landenes målsetningen er at den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader, og man vil gjøre et forsøk på å holde seg under 1,5 grader.  "Avslutningen er i sikte. La oss nå gjøre jobben ferdig. Milliarder av mennesker setter sin lit til deres klokskap," understreket Ban Ki-moon i sin appell til verdens ledere.

Men nylig leste jeg at diett kunne redde planeten vår. En klimaforsker uttalte til en avis, da han fikk spørsmålet: - Hva bør vi spise for å redde planeten? Svaret han ga var blant annet:

- Som min far sa, skal man alltid spise moderate mengder. Det generelle synet er at man bør spise mindre rødt kjøtt. Man trenger ikke å ta det til det ekstreme, men rødt kjøtt har en ganske stor innvirkning på klimaet. Jeg tror det er ganske allment kjent at folk flest spiser mer rødt kjøtt enn det som er anbefalt. Hvitt kjøtt genererer mindre utslipp. Dessuten er det mindre kalorier og bedre for helsen. Generelt kan jeg si at rødt kjøtt har det største klimafotavtrykket per kilogram. Hvitt kjøtt har noe mindre, og grønnsaker har minst klimafotavtrykk av de tre.

Det nærmeste jeg kan finne i skriften på verdens klimaløsning er Job 12,2 :

"Ja, dere er sannelig noe til karer! Med dere dør nok visdommen ut."

Husker en sann fortelling som skjedde for flere år siden. En mann kjørte bil på E 18 fra Oslo og skulle sørover. Plutselig ser han en haiker som stå i veikanten- normalt tok han aldri på haikere, men denne mannen var det noe eget ved, så han stoppet og tok han på. Veien hjem for bileieren var lang og han tenkte på hva skulle han snakke om med haikeren? Han begynte med tidens problemer, nemlig klimaforuresningene i verden. Haikeren svarer han da med, at det er en forurensning som er mye større og farligere, nemlig den åndelige. Bilisten ble taus, hva for en mann hadde han tatt på? Mannen fortsatte med å fortelle om den åndelige forurensningen som ødela menneskeheten. Tiden gikk og snart var de framme hos bilisten bosted. Bileieren husket haikeren sa at han skulle til Haugesund, så han tok opp sjekkheftet sitt og skrev ut 250 kr til ham. Bileieren hadde ikke dekning der og da for de 250 kr, men tenkte at sjekken ble ikke innløst før dagen etter denne kjøreturen, så han rakte sjekken til haikeren med ordene: Denne trenger du for å komme deg til videre Haugesund. Haikeren hadde en hettegenser på seg og idet han tok imot sjekken, rettet han den opp imot lyset. " Jeg, tror du trenger denne best selv," sa haikeren, idet han rakte ham sjekken tilbake. Da falt hetten ned fra hodet hans og da så bilisten at haikeren var Jesus Kristus. I samme stund var haikeren borte fra hans åsyn.

"Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegg.er, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være." Matt 6,19-21