"Hadde Josva ført folket inn til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.  La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen." Hebr 4,8-11.

Vi deler inn en uke på 7 dager. Dette er faktisk hentet fra Bibelen, nærmere bestemt 1 Mos 2 , 1 -3:

"Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær.  Den sjuende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Og Gud hvilte den sjuende dagen etter at han hadde gjort alt dette. Gud velsignet den sjuende dagen og lyste den hellig. For den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort da han skapte."

Senere fikk jødene, Guds eiendomsfolk, de ti bud i ørkenen av Gud. Moses hans tjener hentet de på fjellet av Gud. Et av budene var å komme helligdagen ihug, da skulle intet arbeid foretas av folket. De skulle hvile fra den daglige dont. Den syvende dagen var helligdagen for jødefolket, mens vi hedninger hadde våre egne greier. Men så kom Jesus til jorden med nådens evangelieum, for dette evangeliet døde han på et kors, hans blod ble utrendt for våre synder. Jødene hadde ofret dyr til Gud etter sine påbudte ritualer hver lørdag, som de kaller sabbat. Sabbaten er altså på den 7. dagen  i uka.

Ser du på vår offisielle kalender for i år, som ifjor, så starter uken med en mandag og 7. dagen blir således på en søndag. Men hva gjør det om mandag blir regnet som den første dagen i uka? Nei, hva gjør vel det  for oss om vi
hviler eller ikke? Hviledagen ble gitt oss mennesker fordi Gud så vi trang den, men Gud vil at vi skal komme sammen på den 7. dagen for å tilbe ham.
- Det var et kirkemøte på 300 tallet e.kr. som bestemte at søndagen skulle holdes hellig, og da ble jødene og de kristne som stod sammen med dem kastet ut av "menigheten".
- Hviledagen ble fastsatt til å være den 1. dag i uken, som da var på en søndag. Dette stemmer med Bibelens ord som forteller at Jesus stod opp fra graven den 1. dag i uken, altså søndag, dog i mellom kl.00.00 og 24.00. Jødene og Gud regner den 1. dag i uken fra kl.18.00 om fredagskvelden til kl. 18.00 på lørdagskvelden. Dette brydde ikke de keiserkristne seg om, de holdt seg til sin beregningsmåte.

Kort sagt vi gjør som vi vil, Gud er jo ikke lenger Gud for dagens mennesker. Eller er han fremdeles den som styrer universet og dets baner for planetene? Leser du dagens Bibel så må du ha en fotnote nede i f.eks. Joh 20, 1, som henviser til vedtak gjort i Norge og andre land at mandag skal regnes som den 1. dag i uken . Joh forteller :

"Tidlig om morgenen den første dag i uken, mens det ennå var mørkt, kom Maria Magdalena til graven."

Jo, flere egne veier vi lager oss utenom Bibelens ord, jo, lenger og lenger bort kommer vi fra Gud. F.eks. homofili, ekteskap mellom mann og mann eller kvinne og kvinne. etc.
Vi lever i en tid hvor alt forandres på og som skaper om menneskenes tankegang til å lage gudsfiendlige lover og regler.

Men vi avslutter med starten i dagens drypp, hvor forfatteren av brevet sier:

"...Altså er det fremdeles en hviledag i vente for Guds folk. Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, likesom Gud hvilte etter sine gjerninger.  La oss da streve etter å komme inn til denne hvilen, så ingen er ulydig og faller. Vi må ikke følge deres eksempel som var ulydige i ørkenen."