"De er folk som ikke ser noen utvei, Gud har stengt hver sti for dem. Mine sukk er blitt mitt daglige brød, mine klagerop strømmer fram som vann. De redsler jeg fryktet for, har rammet meg, nå kommer det jeg grudde for. Jeg får ikke fred, ikke ro og hvile, det kommer bare nye plager." Job 3,23-26.

Job var en rettferdig mann i Guds øyne, og dette sa han til Satan  (vers 3): «La du merke til min tjener Job? Det fins ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Fremdeles er han like from. Uten grunn har du egget meg til å føre ham i ulykke.»

Det gikk så langt at Satan fikk lov til å angripe Job, men Gud ga ham ikke lov til å ta hans liv.  Tre av Jobs gode venner fikk vite om Jobs sykdom og de kom hver fra sin kant til Job for å trøste ham i sorgen. Men etter å ha hørt på Jobs tale fikk de de trang til å sette Job på plass. De mente Job sa at han var feilfri innfor Gud, og da måtte Job bekjenne sin synd overfor Gud. Men Job stod på sitt at han var "feilfri" i denne saken. Når alle de tre vennene hadde snakket fra seg , kommer en fjerde person inn, hvilket forhold han hadde til Job sies det intet om, men da han kom til ordet, sa han :

"Så tok Elihu, sønn av Barakel fra Bus, til orde og sa: Jeg er ung av år, og dere er gamle. Derfor holdt jeg meg engstelig tilbake, jeg våget ikke å si min mening.
Jeg tenkte: «La alderen tale og de mange år forkynne visdom!» ...Si ikke: «Vi fant visdom hos ham. Det er bare Gud og ikke noe menneske som kan gjendrive ham.» Han har ikke rettet sin tale til meg, og jeg vil ikke svare ham slik dere gjorde. " Job 32,6-7 og 13-14

Til slutt kom Gud på banen med følgende åpningsord til Job :

"Da svarte Herren Job ut av stormen: Hvem er det som vil fordunkle min plan med uforstandige ord? Spenn beltet om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Hvis du har innsikt, så fortell meg om det." Job 38,1-4.

Herren stilte Job spørsmål om sitt skaperverk og da Herren sluttet å tale til Job, la "Job seg flat" og måtte bekjenne følgende :

"Da tok Job til orde og svarte Herren: Jeg vet at du makter alt; ingenting er umulig for deg av det du har satt deg fore. Hvem vil da fordunkle din plan med uforstandige ord? Jeg har talt om ting jeg ikke forstår, om det som er så underfullt at jeg ikke kan skjønne det. Men hør på meg, så vil jeg tale. Jeg vil spørre deg, og du skal gi meg svar. Før hadde jeg bare hørt om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor tar jeg hvert ord tilbake og viser min anger i støv og aske. " Job 42, 1-6.

Etter den bekjennelsen fra Job talte Herren til Elifas fra Teman, en av de tre vennene til Job:
«Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine; for dere har ikke talt rett om meg, slik som min tjener Job.  Ta nå sju okser og sju værer, gå til min tjener Job og bær dem fram som brennoffer for dere. Så skal min tjener Job gå i forbønn for dere, og jeg vil bønnhøre ham og spare dere for den ulykken dere hadde fortjent fordi dere ikke talte rett om meg, slik som min tjener Job gjorde.»

Da gikk de tre av sted og gjorde som Herren hadde sagt dem, og Herren hørte Jobs bønn. Da Job hadde bedt for vennene sine, vendte Herren hans lagnad. Han lot ham få dobbelt så mye som han hadde hatt før.  Job fikk 7 sønner og 3 døtre.  Job var foran sin tid, han gav nemlig sine døtre full arverett sammen med brødrene. Elihu hadde rett med ordene : ..."Det er bare Gud og ikke noe menneske som kan gjendrive ham."
.