"Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!" Gal 1,9

Katolikkene vil ikke gå med på at vi blir frelst ved troen alene. Ordet  «alene»  står ikke i Bibelen, sier de. Vi blir frelst ved tro, men ikke ved troen alene. Ta ordet  «alene»  bort, så er vi enige, sier de.
- Ifølge katolsk tradisjon er paven Sankt Peters etterfølger og har arvet hans lederstilling i kirken med fortrinn i rang og myndighet fremfor alle kirkens andre biskoper, jfr. Matt 16,18:

"Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 

Paven innehar det øverste læreembete i kirken, og ved helt spesielle anledninger kan hans uttalelser regnes som ufeilbarlige.

Ove Falg ifra Danmark fikk i 1928 se et syn. Jesus viste ham en stor korsbygningen som kom nærmere ham,og med forferdelse så han at den store korsbygningen var et veldig fengsel. Da så han en hånd som skrev på bygningen to navn. På den lange veggen skrev den :  "PROTESTANTISMEN" og på den andre veggen skrev den: "KATOLISMEN"
En knugende dødens stillhet ruget over hele den store bygningen, men som

 en motsetning var det også en viss larm i de mange fangerom, forvirring og uenighet preget hele denne samling av mennesker i fangenskap.  Deretter så jeg igjen hånden skrive på  bygningen, navnene på alle mulige sekter og samfunn, som under tiden er bygget opp i forbindelse  med og ut fra den store fengselsbygningen.

I  ånden ropte han til Herren:   "ÅH, HERRE JESUS, VIS MEG HVOR MENIGHETEN ER!"

Da så han at det skjøt opp rundt omkring i hele landet, utenfor fengslets murer, de skjønneste grønne enger, gjennom dem alle rislet bekker med det klareste, reneste vann. Over alt vokste det busker med praktfull blomster og frukttrær med de deiligste frukter.  Overalt gresset store fåreflokker med en mengde små lam.  Over disse enger lød det med den inderligste tone av ømhet og kjærlighet:

"Jeg er den gode hyrde, den gode hyrde har gitt sitt liv for fårene og lammene."

Videre  talte Herren til ham:

" Ser du alle disse menneskeflokker, innelukket i deres snevre partigårder. De er kommet ut fra den store fengselbygningen og befinner seg virkelig under en åpen himmel, og dog lever de stadig som fanger i disse gårdene, for de vil holde fast ved det menneskelige lærdomsvær som er imot mitt levende og blivende ord. Jeg lar alle mine trofaste vitner, tjenere og tjenerinner, som jeg har beseglet med min ånd, høylydt forkynne nådetidens avsluttende budskap til mitt folk...."

- Vær uforferdet og frimodige! Følg tillitsfullt i eders Herre og mesters fotspor. Gå ut fra løgnlærenes og de falske profeters Babylon og ha ikke samkvem med Deres  vederstyggelige urenheter. Nå er tiden såre nær! "

Dette skjedde i 1928 og  synet skulle ikke kunngjøres før de siste dager av nådens tid.

"Men, Herre, jeg vender meg til deg med min bønn i nådens tid. Svar meg, Gud, i din store miskunn, du som er en trofast hjelper." Salme 69,14