"Egypt skal bli til en øde ørken, og folket skal sanne at jeg er Herren. Fordi du har sagt: «Nilen er min, det er jeg som har skapt den», derfor går jeg både mot deg og mot Nilen og gjør Egypt til en øde ørken,uhyggelig øde fra Migdo l til Syene, ja, til grensen mot Nubia. Der skal ikke et menneske sette sin fot, ikke et dyr skal fare omkring; landet skal være ubebodd i førti år. Jeg gjør Egypt til en ørken mellom land som er øde og forlatt, og byene der skal ligge uhyggelig øde mellom andre ruinbyer i førti år. Jeg vil spre egypterne blant folkene og strø dem ut i landene. "Esekiel 29,9,12

Dagens drypp forteller om landet Egypt som Herren har sagt til profeten skal bli en ørken. Denne profetien har ennå ikke skjedd, men utfra det en vet i dag om de store vannmassene fra Aswan-dammen, så kan vi tenke oss virkningen om den brister og vannmassene som da vil komme nedover hele Egypt.  Den store Aswan-dammen , som er ca 51 mil lang og er blitt en viktig handelsvei for turisme, handel og fiske, og den er landets stolthet og litt av et ingeniørverk. I 1970 kostet den Egypt over fem milliarder kroner. Sovjetunionens Nikolai Podjornij klippet det grønne båndet ved åpningen 15.01.1971. Russiske ingeniører og teknikere har sammen med ca 37 000 egyptere bygget denne veldige kunstige innsjøen, som skal være en av de største i verden. Aswan-dammen er 111 meter høy og den strekker seg 160 km inn i Sudan. Vanntilførsel til den fruktbare jorden er jevn og det har gjort det mulig å høste to ganger i året.

Profetien sier videre at Herren vil sprede egypterne blant alle folkeslag og samle dem tilbake når førti år er gått. Hvordan kan denne demningen  revne?  Det kan skje ved et jordskjelv eller den blir bombet som følge av en krig i Midtøsten. Resultatet blir da at store vannmasser kommer  nedover Nildalen som en tsunami og vil legge store deler av Egypt under vann.  Egypt skal bli en ødemark , noe som vil bli resultatet etter en flomkatastrofe . Profetien forteller at Farao (presidenten?)  i Egypt vil drukne i elven og fiskene i elven vil ligge tilbake på tørt land (vers 3 og 4).  Profetien sier at byene skal bli til ruiner og ligge folketomme. Herren  våker over sitt ord og han vil også fullføre det.

40 år er nevnt flere ganger og må da tas bokstavelig. Dagens drypp nevner strekningen fra Migdol til Syene (Aswan), og utfra den opplysningen kan vi fatte, at dette  blir en forferdelig katastrofe for landet Egypt. Da vil store menneskemasser omkomme som følge av flodbølgen. I de siste tider , i endetiden,  som vi nå er inne i, vil det skje store kriger, ødeleggelser og katastrofer . Jesus sier i Luk 21, 25-28 :

"Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser.  Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelrommets krefter skal rokkes.  Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.  Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær Menneskene faller i avmakt av redsel ."