"Se, jeg samler dem fra alle de land jeg drev dem bort til i min vrede, harme og store uvilje, og fører dem tilbake til dette stedet og lar dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett sinn og lære dem én vei, så de alltid frykter meg, til gagn for dem selv og deres etterkommere.  Jeg slutter en evig pakt med dem; jeg vil ikke vende meg bort fra dem, men gjøre vel mot dem. Jeg gir dem gudsfrykt i hjertet, så de aldri mer viker bort fra meg.  Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Av hele mitt hjerte og hele min sjel vil jeg trofast sørge for at de slår rot her i landet." Jer 32,37-41.

Israel Gud gjør det klart i dagens drypp at han vil se i nåde til det folk som han har utvalgt, Israel, selv om han sa om dem i vers 33 :

"De snudde ryggen til meg, ikke ansiktet, og enda jeg lærte dem opp både sent og tidlig, ville de ikke høre på meg og tok ikke lærdom av det."

Hva da med oss nordmenn, vil Gud fortsatt holde sin "hånd" over vårt land? En annen broder i Herren  sendte meg denne hilsen i dag:

"Det er ikke forseint og reformere Norge, det er allerede på vei til å snu i rett retning. Bønn er det viktigste våpen, men bønn uten arbeid  kan føre til latskap. Vi som er født på ny trenger å samarbeide med Mesteren, ved å høre og gjøre som Han har sagt og sier til oss i dag.

- Kristi kropp er i ferd med å reise seg i stråle glans også i vårt kjære Norge. Vi må slutte med å syte og klage og tenke på oss selv, ja meg og mitt. Det som er viktigst er Herrens sitt og Hans planer for denne siste tiden.
- Jesus holder på å gjøre sin brud klar for bryllup og fest. Han vil at alle skal bli Hans brud. Flere og flere vil kjenne en lengsel etter å møte Jesus fremover. Denne verdens gud har lenge forblindet de vantro, ved å legge et slør/dekke over deres tanker og sinn så de ikke skal få se lyset fra evangeliet om de gode nyheter.
- Dette dekke vil falle og revne ved at vi som tror, bruker den autoritet som går ut på å binde og løse i åndeverden. Vi har ikke kamp mot mennesker, men vår kamp er mot makter og myndigheter i åndeverden. Men det som er så sterkt er at disse makter ble overvunnet av Jesus, da Han som seierherre gikk ned i dødsriket og tok tilbake råderetten fra satan. Den onde måtte da erkjenne at Jesus overtok Jorden og nøklene til å binde og løse.
- Jesus sa at nå er alt fullbrakt, og dere skal fullføre oppdraget ved å sette fri fanger, kaste ut demoner, helbrede de syke og forkynne de gode nyheter om frelsen i Kristus Jesus. Grunnen til at situasjonen har blitt slik i Norge kan vi ikke skylde på verden eller satan for de er beseiret. Sannheten er nok at vi troende har vert altfor opptatt av vårt eget ve og vell. Vi har kanskje trodd at vi skulle seile rundt på livets hav i et cruiseskip, sannheten er at vi i denne verden er i krig mot makter og myndigheter. Derfor skal vi seile på livets hav i et krigsskip. Vi kristne har vert snille mot alt og alle til å med mot det onde.
Dette gjenspeiler seg når vi skal hjelpe flyktninger, da måtte vi skjule vårt viktigste symbol på seier som er korset.

Det vi trenger å gjøre er å elske Gud, mennesker og oss selv og hate synden og løgnens far satan.
De som tror på Jesus er på vinnerlaget Hans. Du som leser dette kan også bli med på vinnerlaget ved å overgi ditt liv til Jesus og la Han få resten av ditt liv."

"Herren velsigne deg og bevare deg!  Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!  Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!" 4 Mos 6,24