"For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. "1 Kor 1,18

Det har stormet rundt KORSET i det siste , korset som vi kristne forbinder med Jesus på Golgata kors. Det hele begynte med kristne leirsteder som åpnet opp for å motta flyktninger som akuttmottak på deres leirsteder. Men UDI som styrer akkuttmotakene og tegner kontrakter med utleierne satte som krav:

"...at reglementet som direktoratet må forholde seg til, er klar på at et asylmottak må være politisk og religiøst nøytralt." Med andre ord,selve mottakstilbudet må være nøytralt. Da måtte korset ned som henger på veggene i de forskjellige leirstedene til de kristne organisasjonene.

Kommunikasjonssjefen i NMS bekreftet at kristne symboler må tas bort om et leirsted skal bli asylmottak. De måtte enten si ja eller nei til dette kravet, og saken ble tatt opp i leirstedstyret og de landet på at de ville følge UDIs retningslinjer. "Det betyr mer for oss å vise kristen nestekjærlighet overfor mennesker i nød enn å holde fast på de kristne symbolene på leirstedene. Dette er også i tråd med hvordan vi driver vårt bistandsarbeid i utlandet," sa kommunikasjonssjefen i NMS til avisen Dagen.

Sarons Dal i Kvinesdal lovet i helgen at korset skulle bli hengende dersom de skulle åpne for asylmottak der.

"– Problemet er ikke skapt av de som kommer hit og trenger beskyttelse, men av en politikk som skal verdinøytralisere det meste, sier Edvardsen til Dagen.

"Nordmenn vil gjerne være åpne og gjestfrie. Men hvis prisen for denne gjestfriheten er at vi må fornekte vår egen kultur og de verdiene dette landet er bygd på, er det mange av oss som blir skeptiske. Det mener vi er et sunnhetstegn,"  skriver sjefsredaktøren i Dagen.

Men så snudde UDI i sitt reglement i denne uken og alle "kristne" gledet seg for endringen i reglementet.

Politikken verdinøytralisere det meste, mener Edvardsen, og det er vel her vi møter dagens praksis.

Men som "dryppet" sier så er ordet om korset en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Så korset er mer enn et symbol, det er selve Livet for oss troende kristne. Derfor gjelder det å leve et liv med Jesus i sentrum, han som døde for oss på korset. Men en må ikke tenke penger for å tjene mer av jordisk gods, på bekostning av vår tro. UDI lærte oss troende en lekse : Er du villig til å gi fra deg "korset", mot at vi betaler for å leie ut til oss de kristnes leirstedene.

- Staten gir ikke penger fra seg uten å kreve noe tilbake av deg. Da er vi ikke frie lenger, men er avhengig av statens tilskudd.

"Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke igjen tvinge inn under trelldommens åk."  Gal 5,1