"Du så meg den gang jeg var et foster,i din bok ble alt skrevet opp; mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet.Gud, hvor høye dine tanker er, hvor veldig summen av dem!" Salme 139,16-17.

En søster i Herren satte ord på sin lengsel etter å møte Herren Jesus Kristus :

- Du elsket meg først. Som liten i verden visste du om meg og du ga meg din kjærlighet. Men jeg har ikke møtt deg!
- Som ungdom og voksen visste du om meg. Du elsket meg og du ga meg din kjærlighet. Men jeg har ikke møtt deg!
- Jeg bannet, drakk, røkte og du visste om meg. Du elsket meg og ga meg din kjærlighet. Men jeg har ikke møtt deg!
- Når jeg følte at ingen elsket meg, visste du om meg. Du elsket meg og ga meg din kjærlighet. Men jeg har ikke møtt deg!
- Når jeg mitt liv ville ta, visste du om meg. Du elsket meg og du ga meg din kjærlighet. Men jeg har ikke møtt deg!
- En dag sa du til meg, at du visste om meg. Du har alltid elsket meg, jeg gir deg min kjærlighet. Nå har jeg møtt deg!
- Hvordasn skal jeg ta imot din kjærlighet, når jeg har vært så ond? Du tilgir meg min ondskap og du renser min sjel.
- Bare fordi du elsket meg først! Takk Jesus! Jeg elsker deg! Din Torhild.

"Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede
så herlig at den ikke kan rommes i ord;  for dere når troens mål: frelse for sjelene." 1 Pet 1,8-9.