"Summen av dine ord er sannhet, evig er all din rettferdige dom." Salme 119,160.

Vi lever i en tid hvor ingenting synes å ha hellighet lenger. Bibelen , Guds ord, har normalt vært aktet som hellig, både av kristne og ufrelste mennesker. Hva må til for at menneskene i vårt land atter en gang skal få respekt for Guds ord? Jeg tror at først av alt må "budbærerne" av Guds ord leve et liv som gjenspeiler hva Guds ord sier oss. Å være i en ledene stilling innen, for eksempel Den norske kirke, så viser hele kirkerådet, som skal forvalte og rettlede sin menighet, at de er så uenig om hvordan Guds ord skal tolkes. Den ene fløyen holder på hva Guds ord alltid har sagt om ekteskap,hor,etc, mens den andre ledende fløyen viser til at verden er ikke slik som den var for 100 år tilbake. Guds ord må omtolkes slik at det passer inn i menneskens liv i hverdag og helg. Så da er kunsten å få uenigheten innen DNK til å få til et sluttresultat som begge parter kan leve med i praksis. Prest A vier homofile i kirken, der prest B nekter å vie eller velsigne dem. Dette kan kirken leve med, slik som noen fortsatt ikke vil arbeide i sammen med kvinnelige prester. Enighet innen DNK veier tyngre enn hva Guds ord sier står skrevet.

Er dette noe nytt innen kirkehistorien? Leser vi Judas brev i Bibelen, Guds ord, så begynner han sitt brev slik:

"Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, hilser de kalte, de som er elsket av Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Måtte dere få miskunn, fred og kjærlighet i rikt mål!" vers 1-2.

Slår en opp på nettet om denne teksten, så skriver Wikipedia : "Ifølge teksten selv er brevet skrevet av «Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror», som tradisjonelt har vært tolket som Jesu bror Judas. Det er i så fall skrevet mellom år 68 og 80. I moderne bibelforskning er det regnet for sannsynlig at brevet er yngre, og at forfatteren ikke kan være noen fra Jesu egen generasjon. Det store flertallet forskere daterer brevet til rundt år 100."

Er Judas brev Guds ord så er alt sannhet, hvorfor skal da den moderne bibelforskning antyde at brevet ikke er skrevet av Jesu bror. Her kommer vranglæren inn i de kristne kretser, og mange stiller seg spørsmålet til Eva fra Satan : «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?" Satan visste hva Gud hadde sagt, men Satan så sitt snitt til å lure Eva og hun fikk Adam med seg. For Eva sa hva Gud hadde sagt: «Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!» Satan tolket Guds ord slik for Eva:

«Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

Denne tolkningen av Guds ord godtok Eva og fikk Adam med på "slangen"s ord. "Menigheten" stod sammen utad, de ville jo bli Gud lik og kjenne forskjell på godt og ondt. Men Guds ord stod fast og det resulterte i at "menigheten" og dets medlemmer ble kastet ut fra Guds hage.

Dommen er den samme som Jesus sier i Åp.3,14b-16:

"Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk: Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn."

Vranglærerne har dommen over seg og når de forvrenger Guds ord så er det ille for dem som blir smittet av "kappen", eller som samme Judas skriver i sitt brev:

"Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro. Og de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag. Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild. Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner tilsøler de sitt legeme, forakter den myndighet som er over dem, og spotter englemakter." vers 3-8.